Programerklæring 1947

«Skal en institusjon bli til nytte for et land, må den arbeide mot lange mål og reise de krav dens idé fordrer!»

  • Programerklæring 1957 (Foto/Photo)
    1/1
    Friheten 19. September 1947.