Prosjektet OBOS-gården – Wessels gate 15

Prosjektet omfattet innredning av 8 «hjem», et vinmonopol, to store og fire små utstillinger, samt utgivelse av to bøker.

 • Aftenposten 2000 (Foto/Photo)
  1/1
  Aftenposten 6. september 2000.
 • NF.32823-001. Gunda Eriksens hjem (Foto/Photo)
  Gunda Eriksens spisestue. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

2000

 • Grunnsten 5. september 2000

2001

 • Vaskekonen Gunda Eriksens hjem – 1950
 • Vinmonopolet fra Holmestrand
 • Utstilling: Drikkeskikk og -uskikk

2002

 • Ein norsk heim i ei ny tid – 1905

2003 

 • Et pakistansk hjem i Norge ­– 2002
 • NF.33582-002. AlvhildS hybel (Foto/Photo)
  Alvhilds skrivebord med LP av favorittbandet E'olen Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

2004 

 • Alvhilds hybel -1982
 • Utstilling: Bo i byen
 • Bonytthjemmet – 1979

2005    

 • Et dukkehjem – 1879

2007    

 • Teak, TV og tenåringer – 1965
 • Utstilling: Petroleum, protest og pop
 • Stue 1935 (Foto/Photo)
  Evelyns skrivebord med dansk skrivebordslampe. Anne-Lise Reinsfeltp / Norsk Folkemuseum

2008

 • Slik vil vi bo – 1935
 • Utstilling: Forandringens tid
 • Utstilling: Maler'n

2009    

 • Utstilling: Hjemmets teknologi
 • Utedo fra Smålengata 1

2010    

 • Bok: Forstenet tid . By og Bygd 42. Norsk Folkemuseum.

2011    

 • En historiebok i tre etasjer. Boskikk i byen 1879 - 2002. Cappelen Damm.

 • Forsiden på boken: Bing, Kjos & Sandvik 2011: En historiebok i tre etasjer. Cappelen Damm (Foto/Photo)
  1/1
  Bing, Kjos & Sandvik 2011: En historiebok i tre etasjer. Cappelen Damm Cappelen Damm

Prosjektet  var støttet av OBOS

Prosjektledelse

Prosjektleder Morten Bing
Prosjektkoordinator: Birte Sandvik

Arkitekt: Jens Treider