Publikasjoner

I tillegg til årboka «By og bygd», som inneholder artikler av museets ansatte og eksterne bidragsytere, skriver museets personal bøker og tidsskriftartikler som viser bredden i museets forskning og formidling.