Publisering 2011-2015

Thomas Michael Walle: Masculinities Beyond Otherness: Cricket, Gender and Ethnicity in Oslo, Norway. I Nauright, Cobley og Wiggins (red.): Beyond CLR James: Shifting Boundaries of Race and Ethnicity in Sport, s. 211-238. University of Arkansas Press, Arkansas. 2014

Anne Kristin Moe: Broderte bunader. Hundre år med norsk bunadhistorie. Durán Publishing. 2014. ISBN 978-91-980785-2-7.

Thomas Michael Walle: Negotiating their right to play: Asian-specific cricket teams and leagues in the UK and Norway. I Identities 22(2), s. 230-246. Sammen med Thomas Fletcher. 2014

Morten Bing: «Wessels gate 15: Autentisitet og fortelling.» I Festskrift til Lars Roede. Byminner 2014:2/3Thomas Michael Walle: Cricket as ‘utopian homeland’ in the Pakistani diasporic imagination. I South Asian Popular Culture 11(3), s. 301-312. 2013

Thomas Michael Walle: Participation and othering in documenting the present. I Berliner Blätter 63/2013, s. 83-94. 2013

Kari-Anne Pedersen: Folkedrakt blir bunad. CappelenDamm 2013. ISBN 9788202389406

Gjertrud Sæter: «Svigermors stemme. En overskriftsanalyse av svigermors fortellinger i ukepressen». Sakprosa 2012:1.

Sverre Bagge, John Peter Collett & Audun Kjus (red): P.A. Munch. Historiker og nasjonsbygger. Dreyer 2012.

Audun Kjus, Ines Espås Bartolo, Anne Eriksen, Ellen Krefting, Lise Camilla Ruud, Anne Birgitte Rønning, Jon Vidar Sigurdsson og Kristoffer Vadum: Autoritet og eksempel. Rhetorica Scandinavica 2011: Nr. 58 , 57-78.

Audun Kjus: Død som straff i middelalderen. Unipub 2011.

Morten Bing, Torgeir Kjos og Birte Sandvik: En historiebok i tre etasjer. Capellen Damm 2011.

Gjertrud Sæter og Øystein Gullvåg Holter: «Min ektemann – mammas gutt». Kjønn, makt og normalitet i diskursen om mammadalten. Tidsskrift for kjønnsforskning 2011:4

Kari-Anne Pedersen: «Det är stygnen som skapar helheten: norskt yllebroderi i Norsk folkemuseums samlingar». I Annhelén Olsson m.fl. (red.) : Yllebroderier : berättande folkkonst från Norden. 2010.

Personae - klær, kropp, kultur. 2010:4 Anne Kristin Moe: Kronen på verket.Thomas Walle og Anne Kristin Moe: «Rødt er gledens farge».

Food and Meals at Cultural Crossroads. Patricia Lysaght (red.) i samarbeid med Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2010. 
Erika Ravne Scott: Ritual Interaction and Menu Adaption: A Case Study of the Birthday Party in Multicultural School Classes in Oslo. 
Thomas Michael Walle: Goat Cheese and Mangoes: Negotiating Belonging and National Pride through Food.

Anne Kristin Moe: Bunad – fra bønder til byfolk. Personae – klær, kropp, kultur. 2010:2

Audun Kjus: Eksemplet Sofie Johannesdatter. Tidsskrift for kulturforskning. 2010:2.

Tidsskrift for kulturforskning. 2009:2 
Morten Bing: Hjem og boskikk. 
 Kari Bjørg Halvorsen: Bygningar på museum - vern - bruk - tilpassing?: ein museumsbygning skifter tid. 
Birte Sandvik: Hjemme igjen – metoder for innredning av «hjem» på museum.

På sporet av den tapte samtid. Odd Are Berkaak (red.). 2009. 
Leif Pareli: Samefolkets dag: en ny festdag i en mangfoldig samtid.
Ann Helene Bolstad Skjelbred: Gjør døren høy. Nye ritualer i kirken.

Morten Bing: Fra bolig til tidsmaskin. Årbok for Foreningen for norske fortidsminnesmerkers bevaring. 2009.

Kari Telste: Visittstuen som speilbilde av global handel?: Handelspatrisiat, selskapsliv og forbruk i Christiania omkring 1760, Heimen 2009: