Fjøs fra Ramberg

Hol, ca. 1800- 1850
Bygningsnummer 029

Fjøset fra Ramberg i Dagali (nå Hol kommune i Hallingdal) er laftet i én etasje. Innvendig er rommet todelt. To langsgående bjelker gir feste for stolper som deler av båsene. Kyrne sto bundet tilytterveggen.

Overført til museet 1942, gjenoppført 1943