Reformasjonen – utstillingsgruppe

Prosjektleder
Morten Bing

Utstillingsprodusent:
Mette Opsal

Utstillingsarkitekt:
Cecilie Thue

Tekster og gjenstandsutvalg:
Torgeir Kjos
Marie Fongaard Seim
Anne Marie Svebak Grimstad

Konservering:
Niels Gerhard Johansen
Jan Petter Brennsund
Stephanie Westermann