Museets første bygninger

Norsk Folkemuseum ble stiftet i 1894 og etablerte seg på Bygdøy i 1898. Samme år ble loftet og buret fra Rofshus i Mo i Vest-Telemark overført til museet og satt opp året etter.

Bygningsnummer 141 og 142

  • Rofshus
    1/1
    Loft og bur fra Rofshus bak «Ridehuset» på Norsk Folkemuseum. Fotografert i 19021 Narve Skarpmoen

Loft og bur fra Rofshus

Tokke, Telemark 1754

Loftet og buret står slik de stod sammen på Rofshus i Mo. Loftet, som var gårdens gjeste- og representasjonshus, har sval på alle fire sider oppe og i fronten nede. Fasaden er smykket med skurd, med blant annet kløverbladmotiver.

Over inngangsdøra er det skåret «OHS EH» (egen hand), som er tømmermannens eller treskjærerens signatur, foruten «Anno 1754», som trolig er byggeåret.

Buret eller «stolpebua» var gårdens forrådshus for mat og skal være bygd samtidig som loftet. Beitskiene på hver side av døra har rokokkopreget flatskurd<

;Overført til museet 1898, gjenoppført 1899