Løe fra Rysstad

Valle, ca. 1800-1850
Bygningsnummer 007

Løa har tre rom. Midtrommet kalles låve, og der foregikk korntreskingen. Låvegulvet er et tett tregolv, slik at ikke noe av kornet skulle gå til spille under treskingen. Hit bar man inn avlingen. Høyet ble herfra kastet inn i rommet til høyre, høygolvet, og kornet lagt i rommet til venstre, korngolvet. Fôret til dyra ble båret ut gjennom døra i høygolvet. Den åpne svalen ytterst til høyre kalles fjøsskål.

Overført til museet 1938, gjenoppført 1938

  • 007 Løe fra Rysstad (Foto/Photo)
    1/1
    007 Løe fra Rysstad