Løe fra Rysstad

Valle, ca. 1800-1850
Bygningsnummer 007

Løa har tre rom. Midtrommet kalles låve, og der foregikkkorntreskingen. Låvegulvet er et tett tregolv, slik at ikke noe av kornetskulle gå til spille under treskingen. Hit bar man inn avlingen. Høyet bleherfra kastet inn i rommet til høyre, høygolvet, og kornet lagt i rommet tilvenstre, korngolvet. Fôret til dyra ble båret ut gjennom døra i høygolvet. Denåpne svalen ytterst til høyre kalles fjøsskål.

Overført til museet 1938, gjenoppført 1938