Samisk kultur

Vi formidler allsamisk kultur til barn og unge. ​Barnehager og småskoletrinnet er velkommen til Samiske fortellinger ute på Sameplassen fra oktober til april. For eldre elever har vi omvisning i utstillingen Samisk kultur - hele året! 

  • Samisk fottøy. Skaller
    1/1
    Skaller fra Bossekop i Finnmark. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

"Samiske fortellinger" I gammen, lavvoen og ved njallaen formidler vi tradisjonell samisk levemåte og hverdagsliv. Samspillet med og i naturen er viktig. Inne i lavvoen fyrer vi bål og setter oss godt tilrette på myke, varme reinskinn før selve fortellerstunden begynner. Samisk fortellertradisjon er særegen, rik og mangfoldig. Barna hører om luskende rovdyr, summende mygg og om den skumle stalloen - som det heldigvis går an å narre!​

Varer 45 minutter Klokken Hver hele time. Må bestilles!  Metode Fortellerstund  Pris Barnehager kr 450,- per gruppe. Grunnskole 1.-4.trinn, koster kr 25 per elev i entré. Omvisningen er gratis.

Kontakt 40 02 35 67 eller undervisning@norskfolkemuseum.no

"Samekulturen"Omvisning i den allsamiske utstillingen Samisk kultur. Ulike fokusområder for ulike trinn:

  • Tradisjonelt bærekraftige næringsveier, som jakt og fangst, fiske, gårdsbruk og reindrift. 
  • Håndverk, handel og bytteforhold - verdde.
  • Naturreligion og trosforestillinger - noaiden.
  • Historiske hendelser og historieskrivingens betydning for samenes identitet og levekår i samfunnet. Sapmi og grensene mellom nasjonalstatene. Andre verdenskrig og gjenreisningen/etterkrigstiden. 
  • Kulturuttrykk, språk, Altasaken, urfolksrettigheter og demokrati.

Varer 45 minutter  Klokken Hver hele time. Må bestilles! Metode Omvisning og dialog  Pris  Grunnskoleelever 4.-10. trinn koster kr 25 per elev i entré. Omvisningen er gratis.​

Kontakt 40 02 35 67 eller undervisning@norskfolkemuseum.no