Samisk kultur

Vi er et av få steder i Oslo-regionen med formidlingstilbud til barn og unge om samisk kultur. ​Barnehager og småskoletrinnet er varmt velkommen til Samiske fortellinger ute på Sameplassen fra oktober til og med mars. For alle andre klassetrinn tilpasser vi omvisning i Samisk utstilling - hele året! 

  • Samisk fottøy. Skaller
    1/1
    Skaller fra Bossekop i Finnmark. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

"Samiske fortellinger" På Sameplassen møter de yngste elevene engasjert formidling av tradisjonell samisk kultur og levemåte, fra sør og nord. I gammen, lavvoen og ved njallaen forteller omviseren levende om hverdagsliv og om samspillet med og i naturen. Inne i lavvoen fyrer vi bål og setter oss godt tilrette på myke, varme reinskinn før selve fortellerstunden begynner. 

Den samiske fortellertradisjonen er særegen, rik og mangfoldig både i form og innhold. I fortellingene hører barna om luskende rovdyr, summende mygg og om den skumle stalloen - som det heldigvis går an å narre. ​

Varighet:45 minutter   Klokkeslett:Hver hele time. Forhåndsbestilles.  Metode:Fortellerstund   Pris:Barnehager kr 450,- per gruppe. Grunnskole 1.-4.trinn, kr 25,-  per elev i entré, omvisningen er gratis.

"Samekulturen"Alderstilpasset omvisning i den innholdsrike utstillingen Samisk kultur. Hovedvekten i utstillingen er tradisjonelle næringsveier, som jakt og fangst, fiske, gårdsbruk og reindrift. En egen del handler om samenes gamle trosforestillinger, blant annet med en runebomme som noaiden, åndemaneren, brukte i sin kontakt med høyere makter. Avhengig av elevenes alder, tar vi også opp historiske hendelser som fikk stor betydning for samenes levemåte og levekår, som nye grenser for nasjonalstatene, ødeleggelsene i Sapmi under andre verdenskrig, og gjenreisningen og moderniseringen i etterkrigstiden. 

En egen del av utstillingen gir innblikk i nyere tid, med Altakonflikten, åpningen av Sametinget, urfolksrettigheter og nye kulturuttrykk innen litteratur, film, musikk og teater.

Varighet:  45 minutter  Klokkeslett:  Hver hele time. Forhåndsbestilles.  Metode:  Omvisning og dialog  Pris:  Grunnskoleelever 4.-10. trinn kr 25,- per elev. i entré, omvisningen er gratis.​

Kontakt oss på tlf 40 02 35 67 eller e-post undervisning@norskfolkemuseum.no