Samiske kulturskatter vender hjem

Over 1600 samiske kulturhistoriske gjenstander tilbakeføres nå til samiske museer. I dag var partene i Bååstede-prosjektet samlet til en høytidelig markering i Kautokeino.

Guovdageaidnu / Kautokeino, 19. juni 2019

  • Olav Aaraas signerer avtalen med Karl Kalhovd,  Lars Magne Andreassen, Harieth Aira og sametingspresident Aili Keskitalo på Kautokeino Bygdetun. (Foto/Photo)
    1/1
    Olav Aaraas signerer avtalen med Karl Kalhovd, Lars Magne Andreassen, Harieth Aira og sametingspresident Aili Keskitalo på Kautokeino Bygdetun.

Overføringsavtalen av samisk gjenstandsmateriale fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum ble i dag undertegnet av partene Sametinget, Norsk Folkemusem, Kulturhistorisk museum og representanter for de seks konsoliderte samiske museene i Norge. Markeringen skjedde på RDM-Kautokeino bygdetun.

Samisk kulturarv må forvaltes av det samiske samfunnet og vi har i dag startet denne historiske prosessen. Det gjør meg svært glad og stolt, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Retten til egen historie
Bååstede-prosjektet tar utgangspunkt i retten til å forvalte og formidle egen historie og kulturarv. Det har også vært viktig å innlemme de samiske gjenstandene  i sine opprinnelige språk- og kulturmiljø, da de også vil være en viktig kunnskapsbase om duodji, tradisjonskunnskap og språk for det samiske folk.

Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum uttaler at Bååstede er svært viktig for dem, da det føles rett å gi samisk kulturarv tilbake til Sápmi. I tillegg åpner det opp for et verdifullt samarbeid.

Vi håper at den unike kompetansen og kunnskapen som finnes ved de samiske museene også kan komme Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum til gode gjennom et samarbeid i årene som kommer. Det vil være en styrke for alle parter, sier avdelingsdirektør Inger Jensen ved Norsk Folkemuseum.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Sikres langsiktig vern
Størstedelen av samlingen på 1600 gjenstander er i dag i Kulturhistorisk museum sitt eie. De er trygge på at tilbakeføringsløsningen er god og riktig.

Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum forvalter norsk kulturarv på vegne av fellesskapet. Nå overtar de samiske museene forvaltningsansvaret for de samiske samlingene. Gjenstandene vil gi stor glede i de samiske samfunnene, og de sikres langsiktig vern gjennom Sametingets oppfølging, sier museumsdirektør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum.

Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum vil fortsatt ha en samling med samiske kulturhistoriske gjenstander som vil formidles til både samiske, norske og internasjonale besøkende.

Fortsatt en styrket innsats
Avtalesigneringen skjer på dagen sju år etter at samarbeidsavtalen ble signert. Med signeringen av avtalen om Bååstede, som betyr «hjem» på sørsamisk, er første ledd i prosjektet gjennomført. Sametingsråd Henrik Olsen er glad for tilbakeføringsavtalen. Sametinget vil nå følge opp prosjektet videre.

De samiske museene har god fagkompetanse på dette området. Det er behov for et ordentlig løft når det gjelder oppgradering av magasiner og utstillingsfasiliteter, i tillegg til styrking av fagpersonale ved museene som skal håndtere gjenstandene. Det må på plass før våre kulturhistoriske skatter kan vende hjem igjen, avslutter Sametingsråd Henrik Olsen.

Fakta om Bååstede-prosjektet:           
- Ideen til Bååstede-prosjektet kom i 2007 i Inari i Finland under sluttseminaret til prosjektet Recalling Ancestral Voices.

- En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norsk Folkemuseum, Sametinget og Samisk Museumslag vurderte ulike modeller for tilbakeføring.

- Arbeidsgruppens rapport ble fremlagt i 2012. 19. juni 2012 ble avtalen om tilbakeføring undertegnet av Kulturhistorisk museum, Norsk Folkemuseum og Sametinget.

- 19. juni 2019 ble overføringsavtalen av samisk gjenstandsmateriale undertegnet av partene Sametinget, Norsk Folkemusem, Kulturhistorisk museum og representanter for de seks konsoliderte samiske museene Norge.

Til media for intervjuer, kontakt:

Aili Keskitalo, Sametingspresident, tlf: 971 29 305
Inger Jensen, avdelingsdirektør ved Norsk Folkemuseum, tlf:
481 29 581
Håkon Glørstad, museumsdirektørKulturhistorisk museum, tlf: 99292802
Henrik Olsen, sametingsråd med ansvar for kultur, tlf: 907 75 219