Hopp til hovedinnhold

Samlag og vinmonopol

Samlag

Samlag var betegnelsen på handelsselskap som hadde enerett på salg av brennevin og vin. Systemet ble innført i Norge i 1871, da det ble opprettet samlag for brennevinshandel i de fleste byer og lade- steder i landet. Samlagene var organisert som aksjeselskap med begrenset utbytte. Fra 1876 ble det mulig å opprette samlag for brennevin- og vinhandel både i byer og landkommuner, og fra 1895 ble opprettelse og nedleggelse av samlagene resultat av avstemning innen den enkelte kommune. Innføringen av samlag var ett ledd i arbeidet for å begrense alkoholkonsumet. I de mindre byene, hvor det ikke var store private vinhandlere, fikk samlagene i tiden før 1. verdenskrig tilnærmet monopol på omsetning av brennevin. Et samlag kunne utøve sin salgs- og skjenkebevilling i så mange utsalgs- og skjenkesteder som kommunestyret tillot. Samlagets rettigheter kunne også utøves i restauranter og hoteller.

  • 1/1
    Arendals Samlag for Brændevinshandel, før 1916. Norsk Folkemuseum

Vinmonopolet

Vinmonopolet ble etablert i 1922 som et privat aksjeselskap under statlig kontroll. Vinmonopolets eneretter omfattet både import og salg. Formålet var å sikre salg av vin over hele landet, men sam- tidig ivareta sosiale hensyn forbundet med omsetning av alkohol. Ved opphevingen av forbudet mot salg av sterkvin i 1923 og brennevin i 1926 ble også omsetningen av disse produktene lagt til Vinmonopolet. I 1931 ble Vinmonopolet underlagt en egen lov, og fra 1939 var Vinmonopolet heleid av staten.

Etter at EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 ble vinmonopolordningen satt under press – Vinmonopolets import- og engrosmonopol var i strid med EØS-avtalen. Resultatet var at disse delene av monopolordningen ble opphevet 1. januar 1996. Samtidig ble Vinmonopolet delt, og det statlige aksjeselskapet Arcus ble stiftet. Arcus AS overtok all import- og grossistvirksomhet samt eneretten til brennevinsproduksjon og tapping på flasker. Vinmonopolet sto igjen som et rendyrket detaljsalgsmonopol. I 1997 ble det klart slått fast at vinmonopolordningen slik den fremstår i dag er forenlig med EØS-avtalen.

Holmestrand Samlag for Brændevinshandel

Utskjenkningen ble nedlagt i 1917. I 1905 beskrev dikteren Nils Kjær utskjenkningen slik: «I et Hus, der skjød sig lidt frem paa Fortauget som om det var trukket ud af Geleddet til de andres Beskuelse, var Brændevinssamlaget. I Mangel af nogen ædlere Sysselsættelse skred jeg over Tærskelen, og en rasende Dørklokke varslede om mine Hensigter. Det var et nøgent og trist Rum med gule Vægge og en Disk med en Slags Messingkanon, der pegte som en Trusel mod den Indtrædende. Sparsomme gule Borde med magre Trækrakker fuldendte Inventaret. Paa Væggene hang Plakater som advarede mod Spytning og strengelig forbød Tobaksrøgning og usømmelig Tale. Og over Disken var spigret med Guldbogstaver det Bibelsprog, at ‘Drankere ei heller Skjørlevnere skulle arve Guds Rige’. For øvrig var de ingen Ansats til nogen Reklame for Forretningen.»

  • 1/1
    Vinmonopolutsalget fra Holmestrand. Nå på Norsk Folkemuseum. Stian Nybru / Norsk Folkemuseum