Særutstillinger 1920-1926

Helt fra Norsk Folkemuseum etablerte seg på Bygdøy arrangerte museet årlige særutstillinger. På 1920-tallet var det kunsthistorikeren Henrik Grevenor som var ansvarlig for de fleste av disse utstillingene og forfatter av utstillingskatalogene.

 • H. Grevenor (Foto/Photo)
  Henrik Grevenor

Henrik Grevenor var født i Stavanger i 1896. Han ble student i 1914, og hadde praksis både fra Universitetets Oldsaksamling og fra Etnografisk museum, da han i 1918 ble ansatt som amanuensis på Norsk Folkemuseum. I 1920 ble han forfremmet til konservator. Han ble på museet til 1928 da han gikk til stilling som underbestyrer ved Kunstindustrimuseet i Oslo. Samme år tok han doktorgraden på avhandlingen «Norsk malerkunst under renessanse og barokk».

Særutstillinger som Grevenor var ansvarlig for:

Gjenstander fra utstillingene

 • Hullefat, på tre tilspissede føtter med to hanker. Innsiden glassert, lys brun funnfarve mcd grønne bånd hvori lydere pletter samt gule linjer. I bunnen en stående fugl og årstallet: «1785». (Foto/Photo)
  1/6
  Hullfat fra 1785 i utstillingen i 1920.
 • Brodert navneduk fra 1748 (Foto/Photo)
  2/6
  Brodert navneduk fra 1748. I utstillingen 1921. Norsk Folkemuseum
 • Silhuett fra 1792 i utstillingen 1922. (Foto/Photo)
  3/6
  Silhuett fra 1792 i utstillingen 1922. Norsk Folkemuseum
 • Krukke fra ca. 1770 i utstillingen i 1924. (Foto/Photo)
  4/6
  Krukke fra ca. 1770 i utstillingen i 1924.
 • Serviett fra 1602 i utstillingen 1926. (Foto/Photo)
  5/6
  Serviett fra 1602 i utstillingen 1926. Norsk Folkemuseum
 • Portrett fra 1681 i utstillingen 1925. (Foto/Photo)
  6/6
  Portrett fra 1681 i utstillingen 1925. Norsk Folkemuseum