Hopp til hovedinnhold

Savio

Norsk Folkemuseum åpnet søndag i 1992 en representativ vandreutstilling med 67 av John Savio tresnitt Utstillingen var produsert av Tromsø Museum og Nordkalottmuseet.

John Andreas Sadio ble født i Buøyfjordn i Øst-Finnmark i 1902. Hans kunstneriske virke fant sted i mellomkrigsårene da de økonomiske kår for kunstnere var svært trange.

Med John Savio trådte den profesjonelle samiske kunsten inn i kulturlivet i Norge. Han var utdannet billedkunstner og ble samtidig en formidler av folkelig kunstutfolfoldelse. Særlig i tresnittene som ble hans viktigste uttrykksform, formidlet han samisk tradisjon og formfølelde. Blad etter blad skildret han det som opptar ham mest: liv og virke i Sameland.

En naturlig beskjedenhet hemmet markedsføringen av hans kunst; tresnittene ble solgt for noen få kroner eller for et måltid mat.han dødde av tuberkulose i Oslo i 1938.

I 1966 ble det funnet,128 blad av Savios tresnitt i en bankboks i Oslo, hvorav halvparten var dubletter. Norsk kulturråd kjøpte samlingen og deponerte den ved Tromsø Museum, samisk-Etnografisk avdeling. En privat samling var tidligere kjøpt av Kulturrådet og plassert der.