Setesdal på 1700-tallet

 • Tun fra Setesdal, Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  1/2
  I Setesdalstunet blir vi kjent med hverdagen til to familier på 1700-tallet: folket på gården Åmli i 1700 og folket på gården Kjelleberg i 1739. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Tun fra Setesdal, Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  2/2
  Tun fra Setesdal på Norsk Folkemuseum. Astrid Santa
 • Loft fra Setesdal, Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  1/2
  Vanlige arbeidsklær i Setesdal på 1700-tallet. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • ekonstruert 1700-talls mannsdrakt fra Setesdal
  2/2
  Rekonstruert 1700-talls mannsdrakt fra Setesdal Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum
 • Stue fra Åmli i Setesdal, Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  1/2
  I 1700 døde bonden Ånund Knuttson, som hadde bygget Åmlistua. Her står kisten framme og den er pyntet til gravøl. Skikken var å hjelpe den døde trygt over til den andre siden ved å drikke og være glad. Tingene som står i stua er hentet fra beskrivelsen i Ånunds omfattende arveskifte. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Stue fra Åmli i Setesdal, Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  2/2
  Årestuen fra Åmlid i Valle i Setesdalstunet på museet. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Loft fra Setesdal, Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  1/7
  Låsen på inngangsdøren til Ose-loftet fra Bygland i Telemark. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Loft fra Ose, Setesdal på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  2/7
  Loftet var lagringsplassen på gårdene. I første etasje lagret man mat, utstyr og redskap. I andre etasje ble de beste klærne og gårdens fineste utstyr oppbevart. Sommerstid ble begge etasjer brukt som gjesterom. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Loft fra Ose, Setesdal på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  3/7
  Til oppbevaring av korn. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Loft fra Ose, Setesdal, på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  4/7
  Ulike kar til oppbevaring av mat. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Sal i loft fra Ose, Setesdal, på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  5/7
  Ridesal i tre. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Sal i loft fra Ose, Setesdal, Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  6/7
  Ridesal i lær. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Loft fra Ose i Setesdal, Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  7/7
  Kiste til korn. Verktøy og seletøy. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Stue fra Kjelleberg, Setesdal, på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  1/3
  Årestua - "Gamlestog" - på Kjelleberg anno 1789. Her bodde Hallvor Jonsen sammen med sin kone Gunvor og sin mor Viborg. Dette året fikk Hallvor og Gunvor en sønn de kalte Jon. Året før hadde de mistet to små barn. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Stue fra Kjelleberg, Setesdal, på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  2/3
  Kjellebergstua, med årestua "Gamlestog" til venstre og "Nystog" med peis til høyre. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Stue fra Kjelleberg på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  3/3
  "Nystog" på Kjelleberg. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Fjøs fra Valle i Setesdal, Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  1/5
  I fjøset står husdyrene til Hallvor og Gunvor, - skåret i tre av motorsagkunstner Arne Askeland. Av arveskiftet etter Hallvor Jonsen vet vi hva han eide da han gikk bort. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Fjøs fra Rike, Valle i Setesdal, på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  2/5
  Kuene het Dyrfog, Sondrei og Beitebaad, kvigene het Gulbron, Poskrei, og Vitruus, Rosebot. I tillegg hadde de en liten kalv ... Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Fjøs fra Rike, Valle i Setesdal, på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  3/5
  ... seks geiter ... Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Fjøs fra Rike, Valle i Setesdal, på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  4/5
  ... og fire sauer. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum
 • Fjøs fra Rike, Valle i Setesdal på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  5/5
  Fjøset, opprinnelig fra Rike i Valle i Setesdal, står på andre siden av tunet fra stuer og loft. Astrid Santa, Norsk Folkemuseum