Smie fra Husmannsplassen Sagan

Sagan i Halsa, Nordmøre, 1800-tallet
Bygningsnummer 063

  • Smie
    1/1
    Smie fra husmannsplassen Sagan, Halsa på Nordmøre. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
Like innenfor døra i smia står «smieavlen», eller «essen», og bakenfor en belg av garvet saueskinn. Filebenken har sin plass ved gluggen der det er best lys. I nærheten av avlen står smiestedet eller ambolten, som er festet til en gammel

I de fleste tømmerstokkene i bygningen er det boret en mengde større og mindre hull. En smed som har laget «navar», eller bor, har prøvd hver ferdige navar i smieveggen før han sendte dem fra seg.

Overført til museet 1930, gjenoppført 1930