Hopp til hovedinnhold

Smie fra Vestre Borge

Gårdssmie, med snekkerverksted, fra Vestre Borge, Skoger, i Drammen Kommune. Her formidles det førindustriellle smed- og snekkerhåndverket.

Bygningsnr. 110
Oppsatt i 2020

 • Smie oppført på Norsk Folkemuseum
  1/1
  Nybygget på Østlandstunet, Norsk Folkemuseum. Magnus Wammen / Norsk Folkemuseum

Smia

Smia ble bygget i 1879 av Søren Nilssen Borge f.1850, bror av daværende eier, Jørgen Nilssen Borge f.1847. Søren var tømmermann av yrke. Gården Vestre Borge ligger i Skoger, nå Drammen kommune, men tilhørte tidligere Vestfold fylke.

Bygningen består av to rom, et snekkerverksted på 23 kvm, og en smie på 28 kvm. Snekkerdelen er bygget i laft, 5 ½” kanta grantømmer hvorav ca. halvparten telja og halvparten kanta med oppgangssag. Smiedelen er bygd i reisverk av 5 ½” kanta grantømmer med bile. Reisverket er kledd med tømmermannskledning.  Snekkerverkstedet, den lafta delen, stod ifølge, nåværende eier Jens Borge, uten kledning i noen år.

 • 1/1
  Inngangsdøra til smia. Snekkerverkstedet har inngang gjennom en tofløyet dør fra smiedelen. Til venstre en åpen luke for å slippe lys inn på filebenken. Essa kan skimtes inn til høyre. I bildet: Ivar Jørstad Henning Jensen / Norsk Folkemuseum
 • 1/1
  Snekkerverkstedet Magnus Wammen / Norsk Folkemuseum

Prosjektet

Norsk Folkemuseums arbeidet med smia startet med en full dokumentasjon av bygningen i Skoger. Dokumentasjonen ga grunnlaget for en materialeliste vi tok med til skogen. Tømmeret, kun gran, fikk vi ta ut i skogen til nåværende eier Jens Borge. Han hadde et felt med tettvokst grantømmer, av god kvalitet.

Vi har også kopiert to tømmermansbiler, og en skogsøks fra gården, og gårdene rundt. Disse øksene passer godt med de verktøysporene vi ser i den originale konstruksjonen. 

Laftekassa til snekkerdelen står ferdig i desember 2017. Nå venter et håndhøvlet himlingsbjelkelag, før vi tømrer på plass raftstokkene. Raftstokkene er 11 meter lang, og blir toppsvill i reisverket i smiedelen. I 2018 vil reisverket i smiedelen og takkonstruksjonen komme opp, med tradisjonsbærere Oddbjørn Myrdahl og Hans Høgnes som veiledere. Utover våren skal vi håndhøvle grangulv til snekkerverkstedet, og produsere vinduer og dører for hånd, også dette med tradisjonsbærere innen faget som veiledere.

Prosjektet er en del av studiet til Magnus Wammen, Ivar Jørstad og Henning Jensen i Tradisjonelt Bygghåndverk ved NTNU.

Vestre Borge

Gården ligger sørvendt, på en egg eller framspring i landskapet, med skrånende jorder mot sør og vest. Gården har snaut 200daa fulldyrka jord, og rundt 200 daa skog, mest gran. Tidligere var det en stor skogeiendom som tilhørte gården, men som nå er skilt fra. Skogene omkring er i hovedsak granskog, mye nordvendt, men noe innslag av furu. Jordene ender ned i ei elv, Bremsa, hvor det stod ei oppgangssag som tilhørte gården. Den blei bygd om til sirkelsag i 1906, og som fortsatt står. Gården var i eldre tider svært godt selvhjulpen. I tillegg til egen smie/ snekkerverksted og oppgangssag på eiendommen, hadde de eget teglverk, og skomakerbenk i snekkerverkstedet. All tegl til essa og pipeløp er trolig produsert lokalt på gården.