Hopp til hovedinnhold

Snekker- og bilthuggerkunst

  • Altertavle fravSigdal kirke, utført av Chr. Ridder i 1660-årene.

«Paa Folkemuseet aapnes idag en utstilling av  norske snekkere og bilthuggered arbeide fra 1600-tallet og utover.

Hensikten med utstillungen har været aa vise litt av det arbeide som i senere aar er blitt utført for aa kaste lys over gammel norsk snekker- og bilthuggerkunst. Stort sett har denne hittil været saagodtsom helt anonym. Nu derimot begynner vi aa skimte ikke alene lokalbestemte skoler, men de enkelte verksteder og mestre, tradisjonen som holder seg fra generasjon til generasjon i de enkelte byer.

Museet har dennegang valgt aa utstille de saker som var i deres eie, hvorav bare en del hittil har været tilgjengelig for publikum. De forskjellige mestres arbeider sees samlet i grupper og verkene er supplert med fotografier av de gjenstander som finnes annetsteds, men som vi nu med større eller mindre rett tør regne som sikre, personlige ydelser.»
Nationen 29. mai 1928

«At denne utstilling holdes er en led imen større plan, en plan om i det hele tat at kaste lys over perioder som har været saa rike i vort kulturliv og virkelig faa rede paa de ældre tiders haandverk ig kunst. Konservator Grevenor arbeider med en systematisk behandling 1609-aaret. Fra hans hand vil ogsaa om ikke lenge foreligge en bok om 1609-aarenes malerkunst
Morgenbladet 19. mai 1928

  • Hjørneskap av Peder Negelsen. Norsk Folkemuseum

Utstillingen åpnet med arbeider fra Stavangerskolen preget av tidlig renessanse, og fortsatte med arbeider fra Bergen hvor mesteren fra Schleswig, Peder Negelsen, var aktiv mellom 1630 og 1660. Her var også arbeider fra Christoffer Ridder i Christiania og av Lauritz Lauritzen og hans sønn Johannes. Til slutt viste utstillingen rokokkomøbler fra Skienområdet.

Ansvarlig for utstillingen var museets to kunsthistorikere, konservator Henrik Grevenor i samarbeid med amanuensis Dorothea Platou.