Søknad om plass på Norsk Folkemuseums Julemarked

2., 3., 9. og 10. desember 2017 (søkere må delta alle dagene)

Fyll ut og send inn dette skjemaet. Alle feltene må fylles ut selv om du har deltatt tidligere. Når du har sendt søknaden får du en bekreftelse på at vi har mottatt denne. Hvis noe i søknaden er uklart tar vi kontakt. Tilbud om plass blir sendt ut 25.august. Lykke til!