Søknad om plass på Norsk Folkemuseums Julemarked

30. november, 1., 7. og 8. desember 2019 (søkere må delta alle dagene)

Fyll ut og send inn dette skjemaet. Svarfrist er 18. juni. Alle feltene må fylles ut selv om du har deltatt tidligere. Når du har sendt søknaden får du en bekreftelse på at vi har mottatt denne. Hvis noe i søknaden er uklart tar vi kontakt. Svar på søknaden blir sendt ut 18. juli. Lykke til!