Søknad om plass på Norsk Folkemuseums Julemarked 2020

Markedsdagene er lørdag 5.desember, søndag 6. desember, lørdag 12. desember og søndag 13. desember (søkere må delta alle dagene)

Fyll ut og send inn dette skjemaet. Søknadsfrist er 18.sept. Alle feltene må fylles ut selv om du har deltatt tidligere. Når du har sendt søknaden får du en bekreftelse på at vi har mottatt denne. Hvis noe i søknaden er uklart tar vi kontakt. Svar på søknaden blir sendt ut i begynnelsen av oktober. Lykke til!