Hopp til hovedinnhold

«Som man reder, så ligger man»

– om senger og sengeutstyr

  • Karl Johans himmelseng fra Paleet i Christiania. Bjørg Disington / Norsk Folkemuseum

Utstillingen åpnet 1. november 1977 i den nye særutstillingssalen i første - om senger og sengeutstyr i C-bygg, med inngang fra passasjen ut til Friluftsmuseet.

Idéen med å lage en utstilling om dette emne var blant de forslag som var fremsatt i forbindelse med at man ved museet laget en 5-årsrsplan for utstillinger, slik at det skulle bli god tid til å forberede fremtidige temaer man ransket å trekke frem for nærmere belysning. 

Utstillingen tok spesielt sikte på å fortelle om soveskikker både i byen og på lander, dessuten ble det lagt stor vekt på å få representert de forskjellige sosiale lag, fra hoff- og embedsmannsmiljø til de aller fattigste miljøer hvor egentlige senger og sengeutstyr knapt fantes.

Som innledning til utstillingen presentertes ved fotografisk materiale senger fra Vikingtiden, funnet i skipene fra Oseberg og Gokstad, og noen små glimt av det vi kjenner til fra middelalderens utstyr. Hovedvekten i utstillingen var lagt på perioden fra 1600-tallet og frem til i dag, idet den sluttet med et par køyesenger som var en gave fra firmaet IKEA.

Sengeutstyr har opp gjennom tidene hørt med til de ting som ga sosial status, og sengeutstyret ble gjerne ansett som et godt mål på gårdens eller husets velstand. Nettopp derfor var temaet godt egnet for å belyse de sosiale forskjeller.

Faglig ansvarlige for utstillingen var konservator Anne Kjellberg og museumslektor Gerd Aarsland Rosander.