Sommerjobber innen formidling

Norsk Folkemuseum søker personer med serviceinnstilling og kulturhistorisk interesse til å møte våre besøkende gjennom ulike oppgaver.

Du må være utadvendt, omgjengelig og trives i andre menneskers selskap. I tillegg til å snakke norsk er gode engelskkunnskaper en forutsetning, og vi ser gjerne at du også behersker andre språk. Oppgavene krever at du har evne til å arbeide selvstendig og ta utfordringer. Du er også er en del av et arbeidsfellesskap med et overordnet mål om å gjøre et besøk på Norsk Folkemuseum til en god og minneverdig opplevelse. 

Vi søker etter personer med gode kunnskaper innenfor de fagområder og arbeidsoppgaver vi skisserer i denne utlysningen. Alle som jobber i publikumsrettet virksomhet ved Norsk Folkemuseum har også ansvar for å ivareta sikkerheten i forhold til brannvern, tyveri og andre uønskede hendelser. Vi ser gjerne at du har relevant erfaring fra lignende institusjoner eller annet servicerettet arbeid. 

Det vil holdes opplærings- og sikkerhetskurs 16.- 19. april på dagtid. Kurset er obligatorisk, og de som ikke har anledning til å delta på dette vil ikke bli vurdert for ansettelse.

NB! Alle søkere må være fylt 18 år innen søknadsfristen!

Er du interessert ber vi deg søke innen 1. februarvia elektronisk søknadsskjema som du finner nederst i denne utlysningsteksten.

De aktuelle jobbene er:

Tunvert

Tunvertene er vertskap i kostyme som tar imot våre besøkende i historiske miljøer i Friluftsmuseet. Tunvertene arbeider vanligvis alene, og har ansvar for å formidle kulturhistorie i sitt hus/tun. Som en del av formidlingen skal du utføre forskjellige aktiviteter som for eksempel husflids- og håndverksteknikker eller matlaging. Opplæring og veiledning blir gitt. Du kan også bli involvert i større formidlingsprosjekter som foregår på hele museumsområdet. Det er en spennende og krevende oppgave å være tunvert, og passer for deg som liker å møte mennesker og å prøve nye ting. Arbeidet innebærer bruk av kostyme.

Vi trenger tunverter for kortere eller lengre perioder i tidsrommet 1.mai til 30.september, med arbeid fra mandag til fredag. Vi trenger også tunverter som kun jobber i helger, helst fast annenhver helg. Lønn etter aldersansiennitet.

Mer info: Linnea Hægeland/Lars Olav Muren, tlf. 22 12 37 00. linnea.haegeland@norskfolkemuseum.no eller lars.olav.muren@norskfolkemuseum.no.

Tunvert i rolle

Som tunvert på våre steder «Enerhaugen» og «Trøndelag» skjer publikumskontakten gjennom førstepersons formidling. Dette arbeidet passer for deg som har lyst til å formidle kulturhistorie gjennom rollespill. Skuespillererfaring er ikke nødvendig, men du bør være spesielt glad i å leve deg inn i formidlingsrollen. Arbeidet innebærer bruk av kostyme, og grundig opplæring vil bli gitt.

Vi trenger tunverter i «Trøndelag» og på «Enerhaugen» fortrinnsvis i tidsrommet 22. juni til 16. august. Maksimum arbeidsperiode inntil 6 uker. Lønn etter aldersansiennitet.

Mer info: Anne Marie Svebak Grimstad/Nora Rodin, tlf. 22 12 37 00. anne.marie.svebak@norskfolkemuseum.no eller nora.rodin@norskfolkemuseum.no

Tunvert i historisk landbruk

Vi søker tunverter som skal jobbe med formidling av historisk landbruk. Oppgavene består av praktisk gårdsarbeid som dyrestell, onnearbeid og vedlikehold. Stillingen omfatter også muntlig formidling til publikum, som for eksempel dyreforingsrunder for barnefamilier. Du bør være dyre- og hestevant, og ha relevant landbruks- og håndverkserfaring.

Vi trenger tunverter i historisk landbruk for kortere eller lengre tidsrom i perioden 1.mai til 30. september. Arbeidet er organisert i turnus, og helgearbeid må påregnes. Maksimum arbeidsperiode inntil 6 uker. Arbeidet innebærer bruk av kostyme. Lønn etter aldersansiennitet.

Mer info: Linnea Hægeland/Gard Scott Anstensrud, tlf. 22 12 37 00. linnea.haegeland@norskfolkemuseum.no eller gard.anstensrud@norskfolkemuseum.no.

Tunvert med ”takt og tone”

Norsk Folkemuseum ønsker å gi våre besøkende opplevelser av levende musikk- og dansetradisjoner. Vi søker etter personer som skal gi danseoppvisninger i tunet, og på andre måter formidle norske folkedans- og folkemusikktradisjoner. Tunvertene må kunne danse bygde- og runddans og/eller kunne spille eget folkemusikkinstrument. Sangerfaring innen folkemusikktradisjonen er også ønskelig.

Formidling av tunets historie og andre formidlingsaktiviteter integreres i arbeidsdagen. Tunvertene arbeider i team, og det settes krav til fleksibilitet, initiativ og gode samarbeidsevner.

Aktuelle søkere får mulighet til å vise sine ferdigheter og potensial i en felles dansetrening på museet i etterkant av et eventuelt intervju. Vi trenger tunverter med ”takt og tone” i tidsrommet 22. juni til 16. august. Arbeidet er organisert i turnus, og helgearbeid må påregnes. Maksimum arbeidsperiode inntil 6 uker. Arbeidet innebærer bruk av kostyme. Lønn etter aldersansiennitet.

Mer info: Linnea Hægeland/Georg R. Lyngved, tlf. 22 12 37 00, linnea.haegeland@norskfolkemuseum.no eller georg.lyngved@norskfolkemuseum.no

«Skolefrøken» og «Dreng» til Historisk ferieskole

Historisk ferieskole er for barn i alderen 8 til 13 år, og 12 barn deltar per uke. Dette er en reise tilbake i tid, både for barna og de voksne. Dagen og uka er delt mellom god, gammeldags skole og hjemmeliv i tun og hus i Friluftsmuseet. I den anledning søker vi etter personer som kan fylle jobben som henholdsvis ”skolefrøken” og ”dreng”. Skolefrøken og dreng jobber sammen, og utgjør teamet som står for de ukentlige gjennomføringene av Historisk ferieskole. Jobben som skolefrøken krever lyst og evne til enkelt rollespill. Jobben som dreng krever noen ferdigheter i sløyd og praktisk arbeid. For begge stillingene gjelder det å ha glede av å være sammen med barn. Arbeidet innebærer bruk av kostyme.

Arbeidsperiode: ca. 2 ukers engasjement innenfor tidsrommet 22. juni – 14. august. Arbeidstid mandag-fredag kl. 08.30-16.30. Lønn etter aldersansiennitet + ansvarstillegg. Grundig opplæring vil bli gitt.

Mer info: Marit Berg/Anne Marie Svebak Grimstad, tlf. 22 12 37 00. marit.berg@norskfolkemuseum.no eller anne.marie.svebak@norskfolkemuseum.no

Utstillingsvakt

Arbeidet består i å holde oppsyn og yte service overfor publikum i museets store innendørs utstillinger. Søkere bør være serviceinnstilte, kunne engelsk flytende og gjerne beherske ett eller flere fremmedspråk i tillegg. Erfaring fra service- og sikkerhetsrelatert arbeid er en fordel.

Arbeidsperiode: Kortere eller lengre perioder i tidsrommet 1.mai – 30. september. Arbeidet er organisert i turnus, og helgearbeid må påregnes. Maksimum arbeidsperiode inntil 6 uker. Lønn etter aldersansiennitet.

Mer info : Frances Robertson/Linnea Hægeland, tlf. 22 12 37 00. frances.robertson@norskfolkemuseum.no. eller linnea.haegeland@norskfolkemuseum.no

Medarbeidere i Besøkssenteret

Vi søker etter engasjerte, dyktige personer som har erfaring fra salg- og servicesektoren, med interesse for kulturhistorie.

Arbeidet består i billettsalg, butikkarbeid i Museumsbutikken og formidling av informasjon til publikum. Man må kunne alternere mellom de ulike arbeidsoppgavene. Søkere må ha en serviceinnstilt holdning, kunne takle hektiske perioder og gjerne beherske ett fremmedspråk i tillegg til engelsk.

Arbeidsperiode: mai – september. Maksimum arbeidsperiode inntil 8 uker. Arbeidet er organisert i turnus. Vi trenger også medarbeidere som kun jobber annenhver helg. Lønn etter aldersansiennitet.

Mer info : Frances Robertson, tlf. 22 12 37 00. frances.robertson@norskfolkemuseum.no.

Under finner du lenken til elektronisk søknadskjema. Det er IKKE nødvendig å legge ved bilde av deg selv eller karakterutskrift og attestkopier. En oppdatert CV er nok i første omgang.


Søk her!