Sommerjobber formidling

Norsk Folkemuseum søker formidlere som har lyst til å fortelle om norsk kulturarv på tegnspråk, samisk, polsk eller urdu i sommer.

På Norsk Folkemuseum i Oslo viser vi hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Her presenteres dagliglivet i byene og på landet i et av Europas største friluftsmuseer. I en tid hvor mye fremdeles er litt på vent, skal vårt museum være et sted med gode, spennende og trygge opplevelser for våre brukere.

I sommer vil vi gjerne supplere vårt tilbud med formidling på flere språk, og særlig i forbindelse med aktiviteter og fortellinger for barn.

Vi ønsker deg som:

  • behersker tegnspråk, samisk, polsk eller urdu i tillegg til norsk
  • har interesse for kulturhistorie
  • er fleksibel og serviceinnstilt
  • er omgjengelig og utadvendt, samt trives i andre menneskers selskap
  • har evne til å arbeide selvstendig
  • kan ta utfordringer
  • vil delta og bidra i et arbeidsfellesskap

Det er først og fremst i perioden 21. juni til 15. august vi søker etter formidlere som har god kompetanse på ett eller flere av de nevnte språk. Hvert engasjement kan ha varighet fra 3 til 8 uker, og stillingsprosenten kan variere fra 50 til 100%. Du som søker, må ha fylt 18 år.

Alle som jobber i publikumsrettet virksomhet ved Norsk Folkemuseum har også ansvar for å ivareta sikkerheten i forhold til brannvern, tyveri og andre uønskede hendelser. Det arrangeres derfor obligatorisk kurs som ivaretar den nødvendige opplæring innenfor dette, samt god innføring i arbeidsoppgaver og museets formidlingsprofil.

For mer informasjon kan du ta kontakt med:

Linnea Hægeland, tlf.: 22123700, linnea.haegeland@norskfolkemuseum.no

Anne Marie Svebak Grimstad, tlf.: 22123700, anne.marie.svebak@norskfolkemuseum.no

Søknadsfristen er 20. april 2021