Stabbur fra Nes

Mundheim, Kvam, 1743

    Stabburet står på stabber, for å hindre smådyr å komme inn. Det har en laftet kjerne, og sval i stavverk foran gavlen og langs den ene siden.

    Årstallet 1743, trolig byggeåret, er innskåret over døra. I gavlen bak er det et lite vindu med årstallet 1744 malt på glasset. Stabburet var gårdens forrådskammer for mat.

    Overført til museet 1922, gjenoppført 1931