Stall fra Halvorsgard

Hol, 1700-tallet
Bygningsnummer 115


I første etasje er det stall og i annen etasje høytrev. I Hallingdal kaltes denne typen stall «trev og stalla».

Overført til museet 1927, gjenoppført 1930