Stampe fra Jøssvoll

Stordal, Sunnmøre, ca. 1850-1900
Bygningsnummer 062

Huset er opprinnelig et gammelt bolighus, en røykovnstue. På sperrene i taket er det merke etter ljoren, og i hjørnet ved siden av døra har røykovnen stått.

Huset ble bygd om til stampe av Mons Jøsvoll i siste halvdel av 1800- årene, og ble brukt som det fram til 1910. Både faren og bestefaren til Mons Jøsvoll drev med stamping.