Stiftelsen Norsk Folkemuseum permitterer 170 ansatte.

Koronaepidemien har ført til en momentan stans i publikumsinntekter, og stiftelsen blir derfor nødt til å permittere ansatte helt eller delvis for ikke å gå med underskudd.

  • Hus fra Enerhaugen og Hammersborg på Norsk Folkemuseum (Foto/Photo)
    I Gamlebyen på Norsk Folkemuseum Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Avhengig av høye egeninntekter
- Stiftelsen har gjennom de siste årene arbeidet målrettet med å øke egeninntektene, noe staten både har lagt stor vekt på og oppmuntret oss til, sier direktør Olav Aaraas. Vi har hele tiden drevet godt og stiftelsens ulike museer henter hvert år inn over 100 millioner kroner i ulike egeninntekter.

Den uventede epidemien og de omfattende tiltakene som er satt i verk for å kontrollere den, har derfor rammet oss hardt. Stengningen av museene fra 13. mars førte til en momentan stans i publikumsinntektene. Lukkingen av grensene har tømt landet for utenlandske turister, og alle besøk er avbestilt, forteller Aaraas.

Permitteringer nødvendig for å sikre stiftelsens fremtidige drift
For å sikre fortsatt drift av stiftelsen, er permitteringer helt nødvendig i den krisesituasjonen vi er i, sier Olav Aaraas. Alle avdelinger vil bli berørt av de midlertidige permitteringene.

-For flere av våre ansatte, har arbeidsoppgavene falt helt bort som følge av at vi måtte stenge museene, forteller Aaraas. Mange har derfor blitt permittert 100 prosent, mens de aller fleste er permittert 50 prosent. Permitteringene rammer våre ansatte hardt. Derfor har vi forsøkt å fordele permitteringene slik at flest mulig kan fortsette sitt arbeide med redusert tid.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av Bogstad gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Maritim Museum og Norsk Folkemuseum.

For mer informasjon og intervjuer, kontakt:
Tonje Bruun, kommunikasjonsansvarlig
Epost: tonje.bruun@norskfolkemuseum.no
Telefon: 41 666 426