Ledige stillinger

Seksjonsleder Kulturhistorisk seksjon

Frist 19.05.19

Overordnet ansvar for å opprettholde, videreutvikle og fornye Norsk Folkemuseums kulturhistoriske kompetanse.

I Kulturhistorisk seksjon ved Norsk Folkemuseum, Bygdøy er det ledig stilling som seksjonsleder med tiltredelse 1. oktober 2019. Seksjonslederen har et overordnet ansvar for å opprettholde, videreutvikle og fornye Folkemuseets kulturhistoriske kompetanse gjennom samlingsforvaltning og kunnskap om samlingene, forskning og dokumentasjon samt utstillingsproduksjon og -vedlikehold. Seksjonen er organisert i en forskningsenhet og en utstillingsenhet med tilsammen 20 tilsatte, hvorav tre er prosjektansatte. Seksjonslederen har budsjett- og personalansvar for hele seksjonen. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektøren for Norsk Folkemuseum, Bygdøy.

 Arbeidsområde:

 • Ledelse og administrasjon av Kulturhistorisk seksjon
 • Forskning, innsamling, samlingsforvaltning, forskningsformidling og utstillingsproduksjon
 • Medansvar for koordinering av gjenstandsrevisjon
 • Personal og budsjettansvar for kulturhistorisk seksjon

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring
 • Minimum hovedfag/mastergrad i etnologi, kulturhistorie eller tilsvarende fag og autorisasjon som konservator/førstekonservator NMF
 • Forskningserfaring
 • Erfaring med samlingsforvaltning
 • Erfaring med utstillingsproduksjon

Personlige egenskaper:

 • Engasjement og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Systematisk og målrettet med god gjennomføringsevne
 • Gode sosiale egenskaper - evne til å motivere
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø med gode og engasjerte kollegaer og gode utviklingsmuligheter.

For stillingen gjelder lønn etter avtale og 6 måneders prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Inger Jensen, Norsk Folkemuseum,  på tlf.: + 47 481 29 581.