Ledige stillinger

Denne oversikten omfatter ledige stillinger ved Norsk Folkemuseum og fellesavdelinger i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Arbeidssted er spesifisert i utlysningsteksten. 

 Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

Stillinger ved andre arenaer

Norsk Folkemuseum er en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum som også omfatter Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet og Norsk Maritimt Museum. . Hvis noen av disse arenaene har ledige stillinger, kan du se dem her: