Ledige stillinger

Controller/økonomikonsulent

Søknadsfrist 5. april

Stiftelsen Norsk Folkemuseum har en samlet omsetning på 284 mill kr og har om lag 210 årsverk. I 2018 hadde stiftelsen til sammen ca. 575.000 besøkende på de 6 besøksstedene. Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en fellesavdeling for hele stiftelsen. Vi har nå ledig en fast stilling som controller/økonomikonsulent. Arbeidssted vil være på Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Arbeidsområde:

Økonomi- og administrasjonsavdelingen har 13 fast ansatte, hvorav 6 har oppgaver knyttet til regnskap og lønn. Stiftelsen har mange ulike aktiviteter med store sesongvariasjoner, mange fagområder og høy prosjektaktivitet. Oppgavene innen regnskap og økonomistyring er derfor varierte og vi jobber aktivt med å utvikle og effektivisere våre økonomisystemer.

Arbeidsoppgaver:

Løpende regnskapsarbeid

Oppfølging av kunde- og leverandørreskontro

Fakturering

Kasseoppgjør og ulike betalingsløsninger

Ulike regnskapstekniske avstemminger

Rapportering

Utvikling og automatisering av regnskapsprosesser

Utarbeide rutiner og rådgi stiftelsens ansatte innen økonomiområdet

Kvalifikasjoner:

Minimum bachelor i økonomi/regnskap

Minimum 2 års erfaring fra regnskapsarbeid, gjerne som autorisert regnskapsfører

Gode IT-kunnskaper og gjerne erfaring med bruk av våre systemer: Visma Business, KDR-kassesystem og OneStop Reporting

Kunnskap om automatiserte løsninger

Gode Excel kunnskaper

Gjerne erfaring fra varehandel / nettsalg

Personlige egenskaper:

Stor arbeidskapasitet

Systematisk og nøyaktig

Fleksibel og gode samarbeidsevner

God formidlingsevne

Det legges stor vekt på egnethet for stillingen

Vi kan tilby:

Et hyggelig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Varierte arbeidsoppgaver og tett samarbeid med ansatte ved stiftelsens ulike avdelinger.

For stillingene gjelder lønn etter avtale og 6 måneders prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte økonomi- og administrasjonssjef Elisabeth Grændsen, Elisabeth.Graendsen@norskfolkemuseum.no (tlf.: + 47 913 40 110)

Norsk Folkemuseum søker driftsansvarlig

Frist 4. april

Ved Norsk Folkemuseum, Sikkerhets- og driftsavdelingen er det ledig stilling som driftsansvarlig. Arbeidssted vil hovedsakelig være på Norsk Maritimt Museum. Driftsansvarlig vil ha ansvar for den daglige driften av bygningene, tekniske anlegg inkludert sikkerhetsanlegg og uteområdene på Norsk Maritimt Museum.

Arbeidsområde:

  • Ansvar for den daglige driften av bygningene og tekniske anlegg samt uteområdene
  • Ansvar for dokumentasjon av vedlikehold på driftsbygninger og tekniske anlegg og internkontroller av disse
  • Bestille service/vedlikehold og reparasjoner og følge opp leverandørene
  • Gi innspill til vedlikeholdsplaner på bygning og tekniske anlegg

Kvalifikasjoner:

-      Relevant teknisk utdannelse innen bygg/bygningstekniske systemer på ingeniørnivå

-      Kjennskap til og god erfaring fra drift og vedlikehold av bygninger og tekniske systemer

-      God kjennskap og erfaring i bruk at digitale verktøy til dokumentasjon av vedlikehold og drift av bygninger

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en tillitsvekkende og lojal medarbeider som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. I tillegg ser vi etter deg som er systematisk, målrettet og med god gjennomføringsevne. Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.

For stillingene gjelder lønn etter avtale og 6 måneders prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Sikkerhet og drift, Tormod Kaaløy, tlf. 906 66 492 eller seksjonsleder Tom Andreassen, tlf 982 91 778.