Inspektør i Sikkerhetsseksjonen, avdeling Norsk Folkemuseum

Ved Norsk Folkemuseum på Bygdøy er det ledig stilling som sikkerhetsinspektør. Vi søker etter en person som ser systemet og helheten i sikkerhet- og beredskapsarbeid, og som i tillegg har kompetanse og erfaring til å håndtere operative situasjoner. Den rette personen vil kunne bidra til å videreutvikle våre sikkerhetsløsninger. Arbeidssted er Norsk Folkemuseum på Bygdøy, Oslo.

Arbeidsområde

Stillingen inngår i Sikkerhetsseksjonen på Norsk Folkemuseum. Seksjonen har overordnet ansvar for sikkerhet i stiftelsen. Norsk Folkemuseum, Bygdøy har vaktordning 24 timer i døgnet. Inspektøren inngår i vaktturnus på dagtid etter gjeldende plan. I vaktturnusen inngår helgevakt.

Arbeidsoppgaver

 • Primæroppgaver er ivaretagelse av sikkerheten innen brannsikkerhet, tyveri og adgangskontroll.
 • Utvikle og vedlikeholde planverk og instrukser innenfor fagfeltet sikkerhet og beredskap. Ivareta organisasjonens behov for veiledning, rådgivning og kompetansebygging innen eget ansvarsområde
 • Bidra til seksjonens øvrige arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder oppfølging av styringssystem for sikkerhet
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser og intern sikkerhetsopplæring.  
 • Yte service til besøkende og egne ansatte

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med utdanning på bachelornivå fra relevante fagområder innen brann, beredskap og risikostyring. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra sikkerhetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode ferdigheter innen dataverktøy.
 • Teknisk kompetanse på alarm- og overvåkingssystemer
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring fra førstehjelp
 • Ønskelig med erfaring fra krisehåndtering
 • Ønskelig med erfaring fra risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • Plettfri vandel (politiattest må fremlegges)
 • Førerkort klasse B

Personlig egenskaper

Vi søker en resultatorientert person som kan arbeide systematisk, selvstendig og effektivt.

Det forventes også at du er fleksibel og kan yte ekstra dersom situasjonen tilsier det. 

Du arbeider selvstendig, er analytisk og løsningsorientert. 

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Bedriftshelsetjeneste

For stillingen gjelder lønn etter avtale og 6 måneders prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

For ytterligere opplysninger om stillingen, kontakt seksjonsleder Mikael Blihovde tlf 950 01 748, mikael.blihovde@norskfolkemuseum.no. 

Søknadsfrist:2. august 2020