Stoler

Stolen er kanskje den gjenstanden som i størst grad avspeiler en tids formspråk.