Hopp til hovedinnhold

Setabu fra Støylsemne

Fra Hylestad, Valle i Setesdal, 1500-årene
Bygningsnummer 185

Bua tilsvarer de årestuene som folk flest bodde i i middelalderen. Stuer med et rom, åpen sval og inngang i gavlen var antagelig mer vanlig en treromshusene. Det var ofte slik at ellers avlagte bygningstyper ble holdt i hevd i enklere forhold, som til fjells. Inne i stua er det faste sengebenker på begge sider, og midt på gulvet er åren murt opp. «Seterbu» var en bygningstype som folk i Setesdal brukte under opphold på «heii» om sommeren. Blant en rekke innskrifter i bua finnes også årstallet 1600. 

  • 1/1
    Setabu fra Støylsemne Fotografert i 1916 før flytting til museet. Norsk Folkemuseum

«Seterbua» er reist på tuften etter årestua fra Kjelleberg i Valle, som Kong Oscar II fikk satt opp i 1887, og som ble flyttet til Setesdalstunet i 1913.

  • 1/1
    NF.185 Setabu fra Støylsemne