Stue fra Nedre-Jordet

Hol, ca. 1750
Bygningsnummer 111

I stua er det foruten framskap og hjørneskap et «pellarskåp», som skapet mellom forstuedøra og kovedøra ble kalt i Hallingdal. Denne stua skiller seg ut blant stuene fra Hallingdal fordi interiøret er umalt og har renessansepreg. Stua fra Nedre-Jordet er trolig bygd av bonden Ola Hermannson. 

Overført til museet 1924, gjenoppført 1926

  • 111 Stue fra Nedre-Jordet (Foto/Photo)
    1/1
    111 Stue fra Nedre-Jordet