Takk for maten - digitalt undervisningsopplegg

Hva spiste man i Norge før i tiden? Hvordan laget man mat? Og hvorfor har man spist det man har spist?
Prøv våre digitale undervisningsopplegg for 5.- 10. klasse.

  • Grønnsaksåker med fugleskremsel og gulrot, Trøndelagstunet Norsk Folkemuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Linnea Hægeland

I det digitale undervisningsopplegget«Takk for maten» blir folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling konkretisert gjennom mat. Filmer, quiz og en bokstavlek legger opp til refleksjon over hvordan økonomi, ny teknologi og globalisering har påvirket mat og måltid.

Opplegget er beregnet til en skoletime og tar for seg fire ulike temaer om mat. Til hvert tema er det en film og en tilhørende quiz. Når alle spørsmålene er besvart skal bokstavene fra hvert riktig svar danne et løsningsord. Ønsker du å vite hva løsningsordet er? Send en e-post til undervisning@norskfolkemuseum.no.