Tårnkiosken

Narvesenkiosk fra Elisenbergveien, Oslo, 1910.

  • Tårnkiosken (Foto/Photo)
    1/1
    Tårnkiosken ved Torget på Norsk Folkemuseum. Haakon Michael Harriss
  • Narvesenkiosk (Foto/Photo)
    Narvensenkiosk – «Tårnkiosk» – i Elisenbergveien i Oslo.

Kiosken er tegnet i 1897 av Jørgen Haslef Berner (1873‑1956), og var den første som Narvesens Kioskkompani selv produserte for utplassering i Kristiania.

Kiosken består av et hovedrom, med to små rom på hver side, og store glassvinduer rundt hele kiosken. Opprinnelig var det ene rommet brukt til å kunne telefonere, det andre rommet var i utgangspunktet brukt til å skrive telegrammer, men dette viste seg å ikke være en suksess. 

I hovedrommet satt avisselgeren og ekspederte. Dette rommet har to luker, slik at den som arbeidet med salg kunne ekspedere fra to sider.

Gjenoppført på museet 1981.