Hopp til hovedinnhold

Tegningsarkivene

Tegningsarkivet på Norsk Folkemuseum er et stort og omfattende arkiv med blant annet flere tusen bygningstegninger. Her er vektlagt de to største arkivdelene som Norsk Folkemuseum eier.

Arkivet er en unik kilde til vår byggeskikk. Her finner vi oppmålingstegninger med beskrivelser av detaljer, plan, snitt og fasader av bygninger og gårdstun fra hele Norge.

Katalogen over alle tegningene til museet ligger på Arkivportalen.no.

Tegninger av bygninger fra hele Norge

  • Flatby i Gjerdrum Arne Berg / Norsk Folkemuseum

I denne delen av arkivet ligger oppmålingstegninger fra hele Norge som Norsk Folkemuseums arkitekter reiste rundt og tegnet opp på begynnelsen av 1900-tallet. Dette dokumentasjonsarbeidet var det flere institusjoner i Norge som arbeidet med samtidig. På 1950-tallet tok arkitekt Arne Berg initiativ til å danne Antikvarisk oppmålingskartotek. Tanken var å få en samlet oversikt over tegninger av bygninger med en viss antikvarisk verdi som lå spredt rundt på flere institusjoner i Norge. Her kan man se Norsk Folkemuseums del av dette oppmålingskartoteket.

Våre bygninger

  • 191 Prestegård fra Leikanger Halvor Vreim/Norsk Folkemuseum.

Museets arkitekter har gjort en omfattende jobb gjennom museets historie for å dokumentere bygningsmassen på Norsk Folkemuseum. Her finner vi oppmålingstegninger av de fleste bygningene i friluftsmuseet i tillegg til driftsbygningene.