Tegningsarkivet: Landsbygda

Norsk Folkemuseum har et omfattende arkiv med plantegninger, snitt og detaljer fra bygningene i Friluftsmuseet.

Klikk på pilen i hjørnet av tegningene for å forstørre.

Setesdal

 • 001/002 Stua fra Kjelleberg (Foto/Photo)
  1/8
  001/002 Stua fra Kjelleberg
 • 003 Loft fra Ose (Foto/Photo)
  2/8
  003 Loft fra Ose
 • 003 Loft fra Ose (Foto/Photo)
  3/8
  003 Loft fra Ose
 • 004 Årestua fra Åmlid (Foto/Photo)
  4/8
  004 Årestua fra Åmlid
 • 005 Loft fra Brottveit (Foto/Photo)
  5/8
  005 Loft fra Brottveit
 • 007 Løe fra Rysstad (Foto/Photo)
  6/8
  007 Løe fra Rysstad
 • 011 Stall fra Kultran (Foto/Photo)
  7/8
  011 Stall fra Kultran
 • 012 Bastu fra Åmli (Foto/Photo)
  8/8
  012 Bastu fra Åmli

Østerdalen

 • 151 Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes (Foto/Photo)
  1/10
  151 Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes
 • 152 Sommerstue fra Kilde (Foto/Photo)
  2/10
  152 Sommerstue fra Kilde
 • 153 Stabbur fra Murud (Foto/Photo)
  3/10
  153 Stabbur fra Murud
 • 156 Loftsbu fra Urstrømmen (Foto/Photo)
  4/10
  156 Loftsbu fra Urstrømmen
 • 158 Løe fra Kvislebråten (Foto/Photo)
  5/10
  158 Løe fra Kvislebråten
 • 158 Løe fra Kvislebråten (Foto/Photo)
  6/10
  158 Løe fra Kvislebråten
 • 159/160 Fjøs og løe fra Engan (Foto/Photo)
  7/10
  159/160 Fjøs og løe fra Engan
 • 162 Kjone fra Melstrøm (Foto/Photo)
  8/10
  162 Kjone fra Melstrøm
 • 162 Kjone fra Melstrøm (Foto/Photo)
  9/10
  162 Kjone fra Melstrøm
 • 176 Tømmerkoie fra Åmot (Foto/Photo)
  10/10
  176 Tømmerkoie fra Åmot

Finnetorpet

 • 164 Røykstue fra Ampiansbråten (Foto/Photo)
  1/3
  164 Røykstue fra Ampiansbråten
 • 164 Røykstue fra Ampiansbråten (Foto/Photo)
  2/3
  164 Røykstue fra Ampiansbråten
 • 164 Røykstue fra Ampiansbråten (Foto/Photo)
  3/3
  164 Røykstue fra Ampiansbråten

Numedal

 • 021 Stue fra Søre Rauland (Foto/Photo)
  1/16
  021 Stue fra Søre Rauland
 • 021 Stue fra Søre Rauland (Foto/Photo)
  2/16
  021 Stue fra Søre Rauland
 • 021 Stue fra Søre Rauland (Foto/Photo)
  3/16
  021 Stue fra Søre Rauland
 • 022 Stue fra Grøsli (Foto/Photo)
  4/16
  022 Stue fra Grøsli
 • 022 Stue fra Grøsli (Foto/Photo)
  5/16
  022 Stue fra Grøsli
 • 022 Stue fra Grøsli (Foto/Photo)
  6/16
  022 Stue fra Grøsli
 • 023 Stue fra Væråsmogen (Foto/Photo)
  7/16
  023 Stue fra Væråsmogen
 • 023 Stue fra Væråsmogen (Foto/Photo)
  8/16
  023 Stue fra Væråsmogen
 • 024 Eldhus fra Bakke i Veggli (Foto/Photo)
  9/16
  024 Eldhus fra Bakke i Veggli
 • 025 Loft fra Søre Rauland (Foto/Photo)
  10/16
  025 Loft fra Søre Rauland
 • 025 Loft fra Søre Rauland (Foto/Photo)
  11/16
  025 Loft fra Søre Rauland
 • 026 Stall fra Grønneflåta (Foto/Photo)
  12/16
  026 Stall fra Grønneflåta
 • 027 Stall fra Nedre Værås (Foto/Photo)
  13/16
  027 Stall fra Nedre Værås
 • 028 Løe fra Nordre Mellom Nørstebø (Foto/Photo)
  14/16
  028 Løe fra Nordre Mellom Nørstebø
 • 028 Løe fra Nordre Mellom Nørstebø (Foto/Photo)
  15/16
  028 Løe fra Nordre Mellom Nørstebø
 • 029 Fjøs fra Ramberg (Foto/Photo)
  16/16
  029 Fjøs fra Ramberg

Valdres

 • 031 Stue fra Håli (Foto/Photo)
  1/3
  031 Stue fra Håli
 • 031 Stue fra Håli (Foto/Photo)
  2/3
  031 Stue fra Håli
 • 032 Tørkehus fra Istad (Foto/Photo)
  3/3
  032 Tørkehus fra Istad

Hallingdal

 • 111 Stue fra Nedre-Jordet (Foto/Photo)
  1/15
  111 Stue fra Nedre-Jordet
 • 112 Loftstue fra Halvorsgard (Foto/Photo)
  2/15
  112 Loftstue fra Halvorsgard
 • 113 Stue fra Bjørnebergstølen (Foto/Photo)
  3/15
  113 Stue fra Bjørnebergstølen
 • 113 Stue fra Bjørnebergstølen (Foto/Photo)
  4/15
  113 Stue fra Bjørnebergstølen
 • 114 Fjøs fra Torsgard (Foto/Photo)
  5/15
  114 Fjøs fra Torsgard
 • 115 Stall Halvorsgard (Foto/Photo)
  6/15
  115 Stall Halvorsgard
 • 116 Geithus Halvorsgard (Foto/Photo)
  7/15
  116 Geithus Halvorsgard
 • 116 Geithus Halvorsgard (Foto/Photo)
  8/15
  116 Geithus Halvorsgard
 • 117 Bur fra Trøym (Foto/Photo)
  9/15
  117 Bur fra Trøym
 • 121 Stue fra Nordre Gulsvik (Foto/Photo)
  10/15
  121 Stue fra Nordre Gulsvik
 • 121 Stue fra Nordre Gulsvik (Foto/Photo)
  11/15
  121 Stue fra Nordre Gulsvik
 • 121 Stue fra Nordre Gulsvik (Foto/Photo)
  12/15
  121 Stue fra Nordre Gulsvik
 • 122 Loft fra Grimsgard (Foto/Photo)
  13/15
  122 Loft fra Grimsgard
 • 122 Loft fra Grimsgard (Foto/Photo)
  14/15
  122 Loft fra Grimsgard
 • 123 Linstabbur fra Hole (Foto/Photo)
  15/15
  123 Linstabbur fra Hole

Telemark

 • 131 Stue fra Nordre Yli (Foto/Photo)
  1/20
  131 Stue fra Nordre Yli
 • 131 Stue fra Nordre Yli (Foto/Photo)
  2/20
  131 Stue fra Nordre Yli
 • 131 Stue fra Nordre Yli (Foto/Photo)
  3/20
  131 Stue fra Nordre Yli
 • 132 Stue fra Akkerhaugen (Foto/Photo)
  4/20
  132 Stue fra Akkerhaugen
 • 132 Stue fra Akkerhaugen (Foto/Photo)
  5/20
  132 Stue fra Akkerhaugen
 • 133 Loft fra Søndre Tveito (Foto/Photo)
  6/20
  133 Loft fra Søndre Tveito
 • 133 Loft fra Søndre Tveito (Foto/Photo)
  7/20
  133 Loft fra Søndre Tveito
 • 134 Bur fra Nedre Nisi (Foto/Photo)
  8/20
  134 Bur fra Nedre Nisi
 • 136 Stalløe og sauestall fra Nedre Jørgedal (Foto/Photo)
  9/20
  136 Stalløe og sauestall fra Nedre Jørgedal
 • 137 Løe fra Nedre Natadal (Foto/Photo)
  10/20
  137 Løe fra Nedre Natadal
 • 138 Fjøs fra Jørisdal (Foto/Photo)
  11/20
  138 Fjøs fra Jørisdal
 • 139 Eldhus fra Megarden (Foto/Photo)
  12/20
  139 Eldhus fra Megarden
 • 139 Eldhus fra Megarden (Foto/Photo)
  13/20
  139 Eldhus fra Megarden
 • 140 Badstue fra Moen (Foto/Photo)
  14/20
  140 Badstue fra Moen
 • 141 Loft fra Rofshus (Foto/Photo)
  15/20
  141 Loft fra Rofshus
 • 141 Loft fra Rofshus (Foto/Photo)
  16/20
  141 Loft fra Rofshus
 • 142 Bur fra Rofshus (Foto/Photo)
  17/20
  142 Bur fra Rofshus
 • 142 Bur fra Rofshus (Foto/Photo)
  18/20
  142 Bur fra Rofshus
 • 142 Bur fra Rofshus (Foto/Photo)
  19/20
  142 Bur fra Rofshus
 • 143/144/145 Løe, stall og sauestall fra Suistog-Øygarden (Foto/Photo)
  20/20
  143/144/145 Løe, stall og sauestall fra Suistog-Øygarden

Setra

 • 041 Sel og melkebu fra Landsverkseter (Foto/Photo)
  1/5
  041 Sel og melkebu fra Landsverkseter
 • 041 Sel og melkebu fra Landsverkseter (Foto/Photo)
  2/5
  041 Sel og melkebu fra Landsverkseter
 • 042 Fjøs fra Loftsgård (Foto/Photo)
  3/5
  042 Fjøs fra Loftsgård
 • 043 Geitefjøs fra Tjønnsetra (Foto/Photo)
  4/5
  043 Geitefjøs fra Tjønnsetra
 • 043 Geitefjøs fra Tjønnsetra (Foto/Photo)
  5/5
  043 Geitefjøs fra Tjønnsetra

Trøndelag

 • 051 Lån fra Stiklestad (Foto/Photo)
  1/5
  051 Lån fra Stiklestad
 • 051 Lån fra Stiklestad (Foto/Photo)
  2/5
  051 Lån fra Stiklestad
 • 051 Lån fra Stiklestad (Foto/Photo)
  3/5
  051 Lån fra Stiklestad
 • 052 Våningshus fra Hovde (Foto/Photo)
  4/5
  052 Våningshus fra Hovde
 • 052 Våningshus fra Hovde (Foto/Photo)
  5/5
  052 Våningshus fra Hovde

Husmannsplassen

 • 056 Stue fra Bakarplassen (Foto/Photo)
  1/5
  056 Stue fra Bakarplassen
 • 056 Stue fra Bakarplassen (Foto/Photo)
  2/5
  056 Stue fra Bakarplassen
 • 057 Stabbur fra Enlid (Foto/Photo)
  3/5
  057 Stabbur fra Enlid
 • 058/059 Fjøs og løe fra Bonesøyen (Foto/Photo)
  4/5
  058/059 Fjøs og løe fra Bonesøyen
 • 058/059 Fjøs og løe fra Bonesøyen (Foto/Photo)
  5/5
  058/059 Fjøs og løe fra Bonesøyen

Fjordane

 • 071 Stue fra Årheim (Foto/Photo)
  1/7
  071 Stue fra Årheim
 • 071 Stue fra Årheim (Foto/Photo)
  2/7
  071 Stue fra Årheim
 • 074/075 Stue og sengebu fra Ytre Sæle (Foto/Photo)
  3/7
  074/075 Stue og sengebu fra Ytre Sæle
 • 074/075 Stue og sengebu fra Ytre Sæle (Foto/Photo)
  4/7
  074/075 Stue og sengebu fra Ytre Sæle
 • 074/075 Stue og sengebu fra Ytre Sæle (Foto/Photo)
  5/7
  074/075 Stue og sengebu fra Ytre Sæle
 • 072/073 Løe med stall fra Sandnes (Foto/Photo)
  6/7
  072/073 Løe med stall fra Sandnes
 • 072/073 Løe med stall fra Sandnes (Foto/Photo)
  7/7
  072/073 Løe med stall fra Sandnes

Hardanger

 • 081 Stue fra Nes (Foto/Photo)
  1/8
  081 Stue fra Nes
 • 081 Stue fra Nes (Foto/Photo)
  2/8
  081 Stue fra Nes
 • 082 Bualoft fra Nes (Foto/Photo)
  3/8
  082 Bualoft fra Nes
 • 082 Bualoft fra Nes (Foto/Photo)
  4/8
  082 Bualoft fra Nes
 • 085 Stall fra Øye (Foto/Photo)
  5/8
  085 Stall fra Øye
 • 085 Stall fra Øye (Foto/Photo)
  6/8
  085 Stall fra Øye
 • 086 Skytje fra Bakka (Foto/Photo)
  7/8
  086 Skytje fra Bakka
 • 086 Skytje fra Bakka (Foto/Photo)
  8/8
  086 Skytje fra Bakka

Jæren

 • 091/Bolighus fra Lende (Foto/Photo)
  1/5
  091/Bolighus fra Lende
 • 091/Bolighus fra Lende (Foto/Photo)
  2/5
  091/Bolighus fra Lende
 • 091/Bolighus fra Lende (Foto/Photo)
  3/5
  091/Bolighus fra Lende
 • 091/Bolighus fra Lende (Foto/Photo)
  4/5
  091/Bolighus fra Lende
 • 091/Bolighus fra Lende (Foto/Photo)
  5/5
  091/Bolighus fra Lende

Akershus

 • 101 Stue fra Smedstad (Foto/Photo)
  1/11
  101 Stue fra Smedstad
 • 101 Stue fra Smedstad (Foto/Photo)
  2/11
  101 Stue fra Smedstad
 • 103 Stall med låve fra Døli (Foto/Photo)
  3/11
  103 Stall med låve fra Døli
 • 103 Stall med låve fra Døli (Foto/Photo)
  4/11
  Stall med låve fra Døli
 • 105 Låve fra Garsvik (Foto/Photo)
  5/11
  105 Låve fra Garsvik
 • 105 Låve fra Garsvik (Foto/Photo)
  6/11
  105 Låve fra Garsvik
 • 105 Låve fra Garsvik (Foto/Photo)
  7/11
  105 Låve fra Garsvik
 • 105 Låve fra Garsvik (Foto/Photo)
  8/11
  105 Låve fra Garsvik
 • 106 Pottemakeri fra Norum (Foto/Photo)
  9/11
  106 Pottemakeri fra Norum
 • 106 Pottemakeri fra Norum (Foto/Photo)
  10/11
  106 Pottemakeri fra Norum
 • 106 Pottemakeri fra Norum (Foto/Photo)
  11/11
  106 Pottemakeri fra Norum

Østfold og Vestfold

 • 102 Stue fra Lille-Løken (Foto/Photo)
  1/4
  102 Stue fra Lille-Løken
 • 102 Stue fra Lille-Løken (Foto/Photo)
  2/4
  102 Stue fra Lille-Løken
 • 102 Stue fra Lille-Løken (Foto/Photo)
  3/4
  102 Stue fra Lille-Løken
 • 107 Kjone fra Karsrud (Foto/Photo)
  4/4
  107 Kjone fra Karsrud

Vest-Agder

 • 065 Øygardsbue fra Åknes (Foto/Photo)
  1/6
  065 Øygardsbu fra Åknes
 • 065 Øygardsbue fra Åknes (Foto/Photo)
  2/6
  065 Øygardsbu fra Åknes
 • 096 Bur fra Tjaldal (Foto/Photo)
  3/6
  096 Bur fra Tjaldal
 • 096 Bur fra Tjaldal (Foto/Photo)
  4/6
  096 Bur fra Tjaldal
 • 097 Bur fra Håbergsland (Foto/Photo)
  5/6
  097 Bur fra Håbergsland
 • 097 Bur fra Håbergsland (Foto/Photo)
  6/6
  097 Bur fra Håbergsland

Vinger

 • 166 Hovedbygning fra Karterud (Foto/Photo)
  1/2
  166 Hovedbygning fra Karterud
 • 166 Hovedbygning fra Karterud (Foto/Photo)
  2/2
  166 Hovedbygning fra Karterud

Voss

 • 077 Sengebu fra Heimbære (Foto/Photo)
  1/3
  077 Sengebu fra Heimbære
 • 076 Bualoft fra Midtbære (Foto/Photo)
  2/3
  076 Bualoft fra Midtbære
 • 076 Bualoft fra Midtbære (Foto/Photo)
  3/3
  076 Bualoft fra Midtbære

Andre bygninger

 • 063 Smie fra Husmannsplassen Sagan (Foto/Photo)
  1/2
  063 Smie fra Husmannsplassen Sagan
 • 063 Smie fra Husmannsplassen Sagan (Foto/Photo)
  2/2
  063 Smie fra Husmannsplassen Sagan

Prestegård og skole

 • 191 Prestegård fra Leikanger. (Foto/Photo)
  1/7
  191 Prestegård fra Leikanger.
 • 191 Prestegård fra Leikanger (Foto/Photo)
  2/7
  191 Prestegård fra Leikanger
 • 191 Prestegård fra Leikanger (Foto/Photo)
  3/7
  191 Prestegård fra Leikanger
 • 196 Skolestue fra Natås (Foto/Photo)
  4/7
  196 Skolestue fra Natås
 • 196 Skolestue fra Natås (Foto/Photo)
  5/7
  196 Skolestue fra Natås
 • 197 Bedehuset Bethlehem (Foto/Photo)
  6/7
  197 Bedehuset Bethlehem
 • 197 Bedehuset Bethlehem (Foto/Photo)
  7/7
  197 Bedehuset Bethlehem