Hopp til hovedinnhold

Teknologi for arbeid og fritid

Datamaskin og mobiltelefon

Med introduksjonen av operativsystemet DOS og IBMs Personal Computer i 1980 bringes datateknologien for alvor inn i de tusen hjem. Commodore 64 kom i 1982 og ble for mange introduksjonen til dataverdenen. Den første bærbare IBM-kompatible PC-en ble lansert av Compaq samme år. WordPerfect, Lotus og dBase var blant de første ledende PC-programmene.

Den første Mac’en med grafisk grensesnitt og mus kom i 1984. I 1987 introduserte Microsoft Windows 2.0 med Word for Windows og Excel. Likevel er det først på 90-tallet hjemmecomputeren blir allemannseie. 

Tidlig på 1980-tallet var mobiltelefonene analoge og brukte batteripakninger på 10-20 kg. Telefonsamtalene måtte settes opp manuelt og gikk på åpent radiosamband. De fleste mobiltelefonabonnenter var offentlige tjenestemenn, drosjesjåfører, journalister og leger. Midt på 1980-tallet ble mobilnettet automatisert, men de digitale mobiltelefonene hører 90-tallet til.

Video og data

Mye av den teknologien vi lever med i dag særlig innen kommunikasjon, informasjon og underholdning, ble introdusert på 1980-tallet.

Hjemmevideospilleren brøt også gjennom på slutten av 1970-tallet og erobret norske hjem i løpet av 1980-tallet. De to formatene Sonys Betamax og JVCs VHS konkurrerte om markedet.

Da tiåret var over hadde VHS vunnet. På begynnelsen av 1980-tallet kom datamaskinene inn i hjemmet. I 1982 ble den amerikanske Commodore 64 og den britiske Sinclair ZX Spectru, lansert.

Fra E.T. til SuperMario

Med videoteknikken ble det mulig å se film hjemme. Hadde en ikke egen videospiller kunne en leie en Moviebox. Ved inngangen til 1980-tallet fantes det to medier for avspilling av musikk, vinylplaten og kassettbåndet. 

De første TV-spillkonsollene kom på markedet alt på 70-tallet. Tidlig på 80-tallet var Atari 2600 markedsleder, Senere overtok Nintendo og SuperMario. Game & Watch var en håndholdt spillkonsoll som ble lansert av Nintendo i 1980.

Den nye Compact Disc’en – CD-en – ble lansert av Sony og Philips i 1980 og masseprodusert fra 1982, men først på slutten av tiåret ble den for alvor en konkurrent for de tidligere mediene.