Teknologi og modernitet

Murgården i Wessels gate 15
ble byggemeldt i 1865 og revet i 1999.

  • Wessels gate 15
    Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

I disse årene gjennomgikk byhjemmet
en teknologisering og modernisering
som må betegnes som en revolusjon.

De tekniske nyvinningene resulterte i
mer rasjonelt husarbeid,
mindre slit og økt komfort.

Den nye teknologien ga kontroll:
over lys og mørke – dag og natt,
over varme og kulde – tid og rom.

I løpet av noen tiår ble
dagliglivet radikalt endret.
Med moderniseringen av hjemmet
ble også folks tankeverden modernisert.

Var det da den nye teknologien
kom inn i hjemmene
at mennesket ble moderne?