Tema Finnmark

(Siden er under arbeid)
Velkommen til nye og samfunnsrelevante omvisninger for ungdomstrinnet og videregående skole høsten 2019. I skinnende nymalte hus fra 1951 forteller vi om kulturelt, etnisk og språklig mangfold i nord, om 75 000 mennesker i alle aldre på flukt i eget land, og om gjenreisningen av en femtedel av Norge etter nedbrenningen i landsdelen høsten 1944. Gjennom temaer som identitet og tilhørighet, brudd og kontinuitet, gjøres stoffet samfunnsaktuelt og får faglig og personlig relevans for elevene.

Nedbrenningen og tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark er omtalt som den største katastrofen i norsk historie siden svartedauden. Norsk Folkemuseum formidler gjenreisningshusene og bakgrunnen for dem som almenkunnskap i narrativet om vår nære fortid. Husene rommer nye og ukjente fortellinger for mange. Om Finnmarks rike historie, om krig, tvangsevakuering og nedbrenning i Nord- Norge, og om  gjenreisninga som et av de store nasjonale prosjektene i etterkrigstidens Norge. 
Gjennom varierte formidlingsgrep blir elevene kjent med hva dette innebar av omfattende endringer og utfordringer for et stort geografisk område, og av lidelse, dramatikk og omstilling for den enkelte. Vi tilpasser omvisningen etter elevenes alder og faglige nivå. Les mer etter sommerferien, velkommen med bestilling.
 

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • Gjenreisningshuset fra Olderfjord var en periode hjemmet til tre generasjoner.
Fotograf Haakon Harris
    4/4
    Gjenreisningshuset fra Olderfjord var en periode hjemmet til tre generasjoner. Fotograf Haakon Harris