Tema Finnmark

Velkommen til nye og samfunnsrelevante omvisninger for ungdomstrinnet og videregående skole høsten 2019! I skinnende nymalte hus fra 1951 forteller vi om kulturelt, etnisk og språklig mangfold i nord, om 75 000 mennesker i alle aldre på flukt i eget land, og om gjenreisningen av en femtedel av Norge etter nedbrenningen i landsdelen høsten 1944. Gjennom temaer som identitet og tilhørighet, perspektivmangfold , kontinuitet og endring, formidler omviserne med faglig og personlig relevans for elevene.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • Gjenreisningshus fra Finnmark
    4/4
    Gjenreisningshuset fra Olderfjord var en periode hjemmet til tre generasjoner. Fotograf Haakon Harris

Nedbrenningen og tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark er omtalt som den største katastrofen i norsk historie siden svartedauden.
Norsk Folkemuseum formidler gjenreisningshusene og bakgrunnen for dem som almenkunnskap i narrativet om vår nære fortid. Husene rommer nye og ukjente fortellinger for mange. Om Finnmarks rikholdige historie bakover i tid, om krig, tvangsevakuering og nedbrenning i Nord- Norge, og om  gjenreisninga  som et av de store nasjonale prosjektene i nyere norsk historie. 
Gjennom varierte formidlingsgrep blir elevene kjent med hva dette innebar av omfattende endringer og utfordringer for et stort geografisk område, og av dramatikk, tap og omstilling for den enkelte. Vi tilpasser omvisningen etter elevenes alder og faglige nivå. Velkommen med bestilling!