Papirarbeidet - veien til ekteskapet

Selv om vi legger til rette på Folkemuseet med alt som skal til på den store bryllupsdagen, er det litt papirarbeid som brudeparene må ordne selv på forhånd. Her er en forklaring og en punkt for punkt oversikt over hva som må gjøres før man gifter seg og frem til vielsen lørdag 8. juni 2019. Det er kun mulig å gifte seg på museet denne dagen, på arrangementet Tidenes bryllup.

Hva er egentlig en prøvingsattest og hvorfor trenger vi den?

En prøvingsattest er et dokument som viser at dere oppfyller vilkårene for å kunne inngå ekteskap i Norge. Man bestiller prøvingsattest hos Folkeregisteret, som ligger under Skatteetaten. Det går fint å søke om prøvingsattest selv om en eller begge parter er utenlandske, men dere må da innhente nødvendig informasjon fra hjemlandet, noe som kan ta tid. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder og må være gyldig den dagen dere gifter dere.

Hvor kan vi bestille prøvingsattesten?
Prøvingsattesten bestilles hos Skatteetaten. Dere velger selv om dere vil bestille elektronisk eller på papir.

Behandlingstiden for prøvingsattest bestilt på papir er minst 2-3 uker. Bestiller dere prøvingsattesten elektronisk går det gjerne raskere, dere får attesten så snart alle har skrevet under. Den elektroniske attesten sendes til en av dere i Altinn.

Vær sikker på at dere kan gifte dere. Det finnes juridiske hindringer som at f eks en av partene fremdeles ikke er ferdig fraskilt fra et tidligere forhold, eller at det er vanskelig å få riktig papirarbeid fra hjemlandet. Vær trygge på at det ikke finnes slike hindringer.

  • Book ønsket tid og sted for vielsen på museet. Bruk vårt skjema. Du får bekreftelse når vi har mottatt din betaling. Det er påmelding fra midten av oktober 2018 til 8. mars 2019, eller så lenge vi har ledige plasser.​
  • Fyll ut søknad om prøvingsattest fra Folkeregisteret.  Det er raskest å søke om prøvingsattest elektronisk. NB! En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, så ikke søk før rundt 8. mars 2019. Da er det tre måneder til bryllupsdatoen, og attesten vil være gyldig i forhold til tidsbegrensningen på fire måneder.
  • Skal dere ha kirkelig vielse, må det avtales tid for samtale med prest før vielsen finner sted. Kontaktinformasjonen deres vil bli sendt til Oslo domkirke som informerer dere videre om hvordan denne samtalen kan gjennomføres. Du ser mer om kirkelig vielse og liturgi i boksen under.
  • Navn og kontaktinfo på alle som velger å gifte seg på Folkemuseet lørdag 8. juni 2019, vil bli sendt enten til rådhusforvaltningen i Oslo Kommune eller Oslo domkirke, som står for vielsene på museet. Dere får beskjed om å sende inn prøvingsattesten, slik at vigsler har denne klar på bryllupsdagen.
  • Til vigselsdatoen lørdag 8. juni 2019 på Folkemuseet må dere, foruten å ha gyldig prøvingsattest, ha med dere:
    • Gyldig legitimasjon (førerkort, pass, bankkort med bilde)
    • Hvis dere har med egne forlovere, må disse også ha med sin legitimasjon og være over 18 år. 
  • Dere får med dere en midlertidig vigselsattest på bryllupsdagen. Vigsler sender vigselsattesten til Skatteetaten senest tre dager etter vielsen, og dere mottar den endelige vigselsattesten i posten i løpet av noen uker.


NB! Husk å endre navn i passet i god tid hvis dere skal på bryllupsreise med en gang etter vielsen, og en eller begge har endret etternavn i forbindelse med bryllupet.


Liturgi og kirkelig vielse

Ordet liturgi kommer fra gresk og betyr «folkets tjeneste». Det betegner en offentlig handling vi gjør for og med hverandre, åpent og i fellesskap. Kirken bruker dette gamle ordet ved livets overganger, feiringer og markeringer. Ordet sammenfatter en dramaturgi med en fast oppbygning. I forbindelse med vigsel er utgangspunktet for dramaturgien et juridisk bindende løfte som skal gis i offentlighet. Rundt løftet legges velsignelse, bønn og tekstlesninger om gjensidighet, takknemlighet, respekt, glede, trofasthet og tilgivelse. Et bryllup er en dag for kjærlighet. En kirkelig vigsel knytter kjærligheten til Gud.

Musikk er en viktig del av alle fester, også bryllup. Til vielsen på Folkemuseet, vil det være musikk tilpasset stedet man skal gifte seg på, ved oppstart og som avslutning på seremonien. 

De som velger vigsel med prest på museet denne dagen,  kan få tilsendt en forenklet liturgi der også mulighetene for egne valg kommer frem.  Her er en side om  vigselsliturgimed mer generell informasjon. 

Lenker til våre samarbeidspartnere

Det er prester fra Oslo domprosti og offentlig oppnevnte vigslere fra Oslo rådhus som vier brudeparene på Folkemuseet lørdag 8. juni 2019.