Hopp til hovedinnhold

Tidlige trekirke i Nord-Europa

Fra Helms Museum i TyskIand fikk Folkemuseet utstillingen «Tidlige trekirker i Nord-Europa». Utstillingen tok for seg Ievningene fra de eldste kristne kirkebyggene, og bl.a. kom inn på at opphavet til de norske stavkirkeene.

  • 1/1

Utstillingen var resultat av et brett  samarbeid over landegrense og museer i ei rekke land hadde stilt gjenstandar til disposisjon. Den drivende i dette samarbeidet og den egentlige ansvarlig for utstillingen var bestyreren av Helms Museum, professor C1aus Ahrens. 

Førstekonservator Arne Berg var ansvarlig for tilpassingen på Folkemuseet, og han arbeidet også ut en egen katalog. Utstillingen var vist i Hallen i hovedbygningen fra slutten av mai til oktober, og var deretter overført tiI Historisk Museum i Bergen.

  • 1/1

Morgenbladet 25. mai 1982

«Torsdag åpner Norsk Folkemuseum en utstilling de har kalt 'Tidlige tre kirker i Nord-Europa'. Dette er en utstilling som en rekke museer i Norge, de andre skandinaviske land og Tyskland har vært til hjelp med materiale.

Hovedtema her er fellestrekk og særtrekk i konstruksjon og utforming av kirkebygg av tre, fra den eldste kristne tiden til ned mot 1800 tallet, satt inn i en samfunnsmessig sammenheng. I utstillingen inngår originale bygningsdeler, kopier, modeller av kirkebygg – norske stavkirker, kapellet i Neiden, kirker i Finland, Sverige og Tyskland –, fotografi og annet, og det blir lagt vekt på å vise sammenhenger og utviklingen ved hjelp av plansjer. 

Arkeologisk funnmateriale av forskjellig slag går inn som bakgrunnsstoff, og spesiell interesse knytter seg til en gjenstand som er plassert fremfor inngangen til hallen i hovedbygningen.der utstillingen blir montert: En kopi i full størrelse av Jellingsteinen fra Jylland, med runer som forteller at kong Harald Blåtann, som hadde tatt imot den nye tronen ca. 900, har kristnet danene. Utstillingen skal stå til utgangen av oktober.»

  • 1/2
  • 2/2