Tidligere konservatorer

som fortsatt har enkelte oppgaver for museet.