Hopp til hovedinnhold

Tidligere NEG-undersøkelser

De første tiårene var formålet med NEGs innsamling å innhente kunnskap om det gamle bondesamfunnet. Kvinner og menn rundt om i landet ble spurt, som representanter for sine bygder, for å skaffe oversikt tradisjoner ferdigheter og praksiser knyttet til bondekulturen.

Mot slutten av 1970-tallet endret spørsmålene seg. Nå ble folk i større grad spurt om egne erfaringer, tanker og opplevelser – og slik er det fortsatt.

NEG har sendt ut to typer undersøkelser. Den ene blir kalt spørrelister, og dette er lengre undersøkelser om oppgitte tema. Den andre kalles særemner, og dette er kortere undersøkelser.

Hvis du er på leting etter opplysninger etter et bestemt tema, så har vi et stikkordregister. Her kan du se etter ord og uttrykk som har med dette emnet å gjøre. I registeret vises du videre til videre til undersøkelser der dette ordet har vært brukt i spørsmålene.

I tillegg til svarene til undersøkelsene, får vi jevnlig tilsendt materiale og historier om blant annet barndom, krigen, gårdsdrift, fabrikkarbeid, hverdagsliv og fest, som vi ikke har spurt etter spesielt. Disse beretningene kaller vi varia, og vi har laget et eget stikkordregister for dem.

De aller fleste av beretningene vi får inn, kan gjøres tilgjengelige hvis du inngår en avtale med NEG om etisk bruk. Dersom du ser etter kildemateriale til forskningsprosjekt, studentoppgave, artikkelskriving eller andre formål, så kan det være lurt å kontakte NEG!