Tidligere utstillinger

En oversikt over Norsk Folkemuseums temautstillinger fra 1993 til 2016.

Tidligere basisutstillinger

2016 - 2018

I 2016, 2017 og 2018 ble det ikke åpnet temautstillinger, men ...

2018  DNT-hytta – Hovinkoia i Friluftsmuseet.
2017  Reformasjonen. Ny basisutstilling
2017 Narvesenkiosken – Nyhetsformidler og samlingspunkt
2016  Setesdal 1739 i Friluftsmuseet.

Temautstillinger 2007 - 2015