Tidligere utstillinger

En oversikt over Norsk Folkemuseums temautstillinger fra 1993 til 2016.

Tidligere basisutstillinger

2016 - 2017

I 2017 ble det åpnet ny basisutstilling «Reformasjonen». Det ble derfor ikke laget noen temautstilling.

I 2016 ble det satset på utvikling i Friluftsmuseet (Setesdal 1739) og derfor ble det heller ikke dette året åpnet noen temautstilling.

Temautstillinger 2007 - 2015