Tidligere utstillinger

En oversikt over tidligere utstillinger på Norsk Folkemuseum.

Åpnet 2016 - 2019

2019 Hytta. Fire vegger rundt en drøm. Temautstilling.
2018  DNT-hytta – Hovinkoia i Friluftsmuseet.
2017  Reformasjonen. Ny basisutstilling
2017 Narvesenkiosken – Nyhetsformidler og samlingspunkt
2016  Setesdal 1739 i Friluftsmuseet.
            Eidsvollsmennene