Tidligere utstillinger

En oversikt over Norsk Folkemuseums temautstillinger fra 1993 til 2016.

Tidligere basisutstillinger

2016 - 2018

I 2018 ble det ikke produsert noen temautstilling. Årets satsing i Friluftsmuseet  var DNT-hytta – Hovinkoia

I 2017 ble det åpnet ny basisutstilling «Reformasjonen». Det ble derfor heller ikke laget noen temautstilling dette året.

I 2016 ble det satset på utvikling i Friluftsmuseet – Setesdal 1739 – og derfor ble det  ikke dette året åpnet noen temautstilling.

Temautstillinger 2007 - 2015