Tømmerkoie fra Fønhus

Sør-Aurdal, Valdres, 1800-tallet
Bygningsnummer 177

Koia likner tømmerkoia fra Åmot i Østerdalen, men her er briskene smalere og ligger helt nede ved jordgulvet.

Overført til museet 1914, gjenoppført 1915