Hopp til hovedinnhold

Tømmerkoier

Skogarbeidet var en viktig attåtnæring i skogområdene på Sørlandet, Østlandet og Trøndelag. Arbeidet forgikk for det meste på vinteren og behovet for husvær vokste fram. Husene var kun ment å tilfredsstille et minimumsbehov og var gjerne satt opp av skogsarbeiderne selv. Når det ikke var bruk for dem mer, forfalt de eller ble brukt som ved.