Hopp til hovedinnhold

Toneangivende Christiania-borgere flagger interesser

Bildet er tatt i kongelig hoff-fotograf Ludwig Szacinskis fotoatelier i 1880, eller kort etter. Hvorfor trakk noen av Norges rikeste med seg hunder, børser, døde fugler og reinsdyrgevir i inn i fotografens atelier? Et mulig svar er at de ønsket å flagge at de hadde de mest moteriktige interessene blant Christianiaborgerskapet i andre halvdel av 1800-tallet. I denne perioden blir interessen for natur og friluftsliv vekket og dette selskapet var definitivt blant trendsetterne.

  • 1/1
    Ludwig Szacinski / Norsk Folkemuseum

Jakt og friluftsliv blir viktige fritidsaktiviteter på 1800-tallet, med en liten og toneangivende urban overklasse som veivisere inn i den ville og til da lite kartlagte fjellverden. Dette er bakgrunnen for at to ektepar innenfor Andresen-familien, Nicolai og Marie Andresen og Thomas og Elisabeth Fearnley, sammen med vennen, konsul Axel Heiberg har brakt med seg geværer og jakthunder til Christianiafotografen Ludwig Szacinski, som selv var en ivrig jeger og friluftsmann.

I atelieret har Szacinski hengt opp et bakteppe med et fjellmotiv. Forbildet for denne fjellfantasien kan ha vært Aasmund Olavsson Vinjes hytte ved Eidsbugarden, med Bygdin og Galdeberget i bakgrunnen. Jotunheimen var et viktig landskap i den nye friluftslivstradisjonen. Forbildet kan også ha opprinnelse i Luster i Sogn, gjort kjent av kunstnere som J.C. Dahl, Fearnley, Tiedemand og andre gjennom flere tiår. At fotograf Szacinski har hatt et slikt bakteppe, understreker uansett hvor populært jakt, friluftsliv og fjelleventyr nå var blitt.

Vinjes hytte ble reist i 1868, samme året som Den Norske Turistforening ble stiftet, og blant medlemmene det første året var Nicolai Andresens far, en venn av DNTs stifter Thomas Heftye. Selskapet her hører med andre ord til den andre generasjonen av Christianiaborgere som skal videreutvikle norske friluftslivstradisjoner på slutten av 1800-tallet. Nicolai Andresen og Thomas Fearnley leide for øvrig hytta Russboden ved Russvannet litt lenger nordøst i Jotunheimen i disse årene. Hit tok Thomas Fearnley det svenske kongehuset med på jakt, og til Russboden kommer også de tre anonyme engelskmenn som har fortalt om møtet med «Mr. Thomas» i boka «Tre i Norge ved to av dem». Nicolai Andresen, Thomas Fearnley og Axel Heiberg var alle ikke bare med på å starte Christiania Jægerklubb i 1878, men var på ulike måter med på å organisere også annen idrett i Norge, ikke minst skisporten.