Hopp til hovedinnhold

Tur – retur Amerika

Folkekunst på vandring

Utstillingen viste norsk folkekunst og de folkekunsttradisjonene som utvandrerne tok med seg til Amerika, og hvordan dette var tatt vare på og videreført der. 

En del av utstillingen var egentlig satt sammen i New York i 1995, og var senare vist i fire byer i USA. Den de|en tok for seg norsk folkekunst fra middelalderen og framover. for å vise hva som skjer med en tradisjon når en tar den ut av sitt opphavlige miljø.

l Norge var utstillingen supplert med en del som viste bakgrunnen for utvandringen, hva utvandrerne tok med seg, hva som hadde blitt tatt vare på, og i hvilken form det hadde blitt videreført. Det gjadt treskurd, rosemaling så vel som folkedrakt

  • 1/1
    Aftenposten 25. juni 1997