Hopp til hovedinnhold

Loft fra Søndre Tveito

Tinn. ca. 1300
Bygningsnummer 133

Dette monumentale og velbevarte middelalderloftet fra bygda Hovin er datert på grunnlag av laftehugget som er gjort slik det var vanlig i middelalderen, de romanske motivene ved dørportalene og en runeinnskrift.

Portalene er påvirket av middelalderens kirkekunst. På portalene finnes også sjeldne rester av original maling: Oker på løvehodene og rustrødt på mannsansiktsmasken.

Første etasje har vært brukt til lagring av mat. Tjærekorsene på døra skulle verne loftets kostbarheter i klær og tekstiler. En seng fra senmiddelalderen er bevart. Loftet ble antakelig satt på stabber på 1700-tallet.

Det er tradisjon for at det tidligere gikk en «løyndegang» – en underjordisk gang – mellom loftet og stuebygningen på Tveito. Ved overfall eller andre trusler kunne folk flykte fra loftet til gangen under jorda. Gangen ble gjenfunnet i 1880-årene, men skal senere ha rast sammen.

Overført til museet 1942, gjenoppført 1943

  • 1/1
  • 1/2
    133 Loft fra Søndre Tveito
  • 2/2
    133 Loft fra Søndre Tveito