Loft fra Søndre Tveito

Tinn. ca. 1300
Bygningsnummer 133

Dette monumentale og velbevarte middelalderloftet fra bygda Hovin er datert på grunnlag av laftehugget som er gjort slik det var vanlig i middelalderen, de romanske motivene ved dørportalene og en runeinnskrift.

Portalene er påvirket av middelalderens kirkekunst. På portalene finnes også sjeldne rester av original maling: Oker på løvehodene og rustrødt på mannsansiktsmasken.

Første etasje har vært brukt til lagring av mat. Tjærekorsene på døra skulle verne loftets kostbarheter i klær og tekstiler. En seng fra senmiddelalderen er bevart. Loftet ble antakelig satt på stabber på 1700-tallet.

Det er tradisjon for at det tidligere gikk en «løyndegang» – en underjordisk gang – mellom loftet og stuebygningen på Tveito. Ved overfall eller andre trusler kunne folk flykte fra loftet til gangen under jorda. Gangen ble gjenfunnet i 1880-årene, men skal senere ha rast sammen.

Overført til museet 1942, gjenoppført 1943

 • Tveito
  1/1
 • 133 Loft fra Søndre Tveito
  1/2
  133 Loft fra Søndre Tveito
 • 133 Loft fra Søndre Tveito
  2/2
  133 Loft fra Søndre Tveito