Hopp til hovedinnhold

Loft fra Søndre Tveito

Et monumentalt og velbevart middelalderloftet fra bygda Hovin.

  • 1/1

Loftet er datert på grunnlag av laftehugget som er gjort slik det var vanlig i middelalderen, de romanske motivene ved dørportalene og en runeinnskrift.

Portalene er påvirket av middelalderens kirkekunst. På portalene finnes også sjeldne rester av original maling: Oker på løvehodene og rustrødt på mannsansiktsmasken.

Første etasje har vært brukt til lagring av mat. Tjærekorsene på døra skulle verne loftets kostbarheter i klær og tekstiler. En seng fra senmiddelalderen er bevart. Loftet ble antakelig satt på stabber på 1700-tallet.

Det er tradisjon for at det tidligere gikk en «løyndegang» – en underjordisk gang – mellom loftet og stuebygningen på Tveito. Ved overfall eller andre trusler kunne folk flykte fra loftet til gangen under jorda. Gangen ble gjenfunnet i 1880-årene, men skal senere ha rast sammen.

Loft fra Søndre Tveito

  • Fra: Tinn
  • Bygget: ca. 1300
  • Oppført på museet: 1943
  • Bygningsnummer: 133