Hopp til hovedinnhold

Urtehagen

Urtehagen ved Norsk Farmasihistorisk Museum ble åpnet i 1982. Den inneholder et utvalg av medisinplanter som er omtalt i norrøne legebøker, de gamle sagaene og i tradisjonell folkemedisin – i alt ca. 160 forskjellige urter, trær og busker. Hagen kombinerer trekk fra gamle klosterhager, botaniske hager og apotekhager.

De europeiske urtehagene

stammer fra slutten av antikken. I klostrene ble det innredet sykehus, og i tilknytning til disse anla man hager for dyrking av medisinplanter. Også i Norden var legekunsten i middelalderen nær knyttet til klostrene. Da de fleste klostrene forsvant i forbindelse med reformasjonen på 1500-tallet, ble det opprettet undervisningshager ved universitetene hvor leger og farmasøyter kunne studere viktige medisinplanter. Hagene var ofte anlagt av apotekere.

 • Orientvalmue
  1/4
  Orientvalmue Eva Brænd
 • Rosekrage
  2/4
  Rosekrage Eva Brænd
 • Ringblomst
  3/4
  Ringblomst Eva Brænd
 • Solblom
  4/4
  Solblom Eva Brænd

I 1672 kom et påbud i Danmark-Norge om at urtehager skulle anlegges i tilknytning til apotek for å sikre tilgang på viktige råvarer. Svaneapoteket i Christiania anla hage ved det nåværende Stortorget allerede i 1628. Andre apotek med forholdsvis store
hager var Svaneapoteket i Bergen (1688), Bragernes apotek i Drammen (1700), Elefantapoteket i Christiania (1707), Kong Salomons apotek i Fredrikstad (1718) og Skiens apotek (1784).