Hopp til hovedinnhold

Utstilling av gammelt Leketøi

Særutstilling 1908

Landbladet 30. september 1908

«Norsk Folkemuseum vil i September avholde en Utstilling av leketøy. Utstilling vil omfatte Møbler, Spisestell, Kjøkkentøy o.l. til Dukkestuer, Dukker, Dukkeklær, Dukkevogner, Dukkeskaper, Dukkemøbler, Dukkekjøkkenstel o.l. Inden og utendørs Leker og Spil som f. Eks. Tinsoldater, Gnavspil, Gyngeheste, Vogne, Drager og Ringspill, Tankeringe, Billedbøker, Dukketeatre.

Ved Utstillingen medtas alt Leketøy likemeget, om det er arbeidet her i Landet eller ikke, kun maa det ha været benyttet i Norge i den Tid, det tilhører, og være ældre end Midten av forrige Aarhundrede.

Museet haaber, at den samme Interesse og Velvilje, som har været vist de tidligere Utstillinger, ogsaa vil bli denne femte tildel, og vil være meget takknemlig, om alle, som eier gammelt Leketøi eller kjenner saadant hos andre, snarest mulig vil indsende Meddelelse derom  (Adr. Bygdø). I Tilfældet gjerne med  fotografier.»

Noen leker i utstillingen

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4