Hopp til hovedinnhold

Utstilling av tekstilredskaper

I 1978 ble det laget ny utstilling av tekstilredskaper til,erstatning for utstillingen «Husflid» fra 1938.

  • Skottrokk, vist i utstillingen av tekstilredskaper. Norsk Folkemuseum

Utstillingen dekket nå to rom, Alle redskapene er blitt utstyrt med garn og tøy for at publikum skal kunne se hva de hadde vært brukt til. Utstillingen viste redskapstyper som en gang har hatt stor utbredelse i Europa, noen gikk helt tilbake til forhistorisk tid. Nå var mange av dem borte, og man kunne ikke se en tilsvarende samling utenfor Norge.

  • Vevstol,fra Setesdal, datert 1668, vist i utstillingen av tekstilredskaper. Norsk Folkemuseum

Utstillingen forsøkte å vise arbeidet med ull og lin, fra råstoff til vevnad. På veggene var det store fotografier av arbeidsprosesser, tatt ute blant folk som ennå behersket arbeidet. Av vevstoler kunne man se de typene som har vært vanlige i husfliden siden. forhistorisk tid, fra oppstadgogn til vevstol med dragrustning for damaskveving.

Faglig ansvarlig for utstillingen var Anne Kjellberg og Marta Hoffmann